Renée Hoekman oud-bestuurder, eerder wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo, is recent benoemd als deskundige op het gebied van ontwikkelingen die plaatsvinden in het landelijk gebied met name in de agrarische industrie. Tevens is zij betrokken bij de samenwerking tussen het stedelijk en het landelijk gebied.

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving is een onderdeel van Brabant- Advies waar naast de Provinciale Raad voor de Leefomgeving ook de Sociaal-Economische Raad, de Provinciale Raad Gezondheid en de Young Professionals Brabant, deel van uitmaken.

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving  adviseert de provincie Noord- Brabant zowel gevraagd als op eigen initiatief over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Het betreft hier in het bijzonder de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

BrabantAdvies is een onafhankelijke organisatie, echter de provincie Noord-Brabant is wel de belangrijkste opdrachtgever.

Wij wensen Renée Hoekman heel veel succes met deze nieuwe functie.

Bent u toe aan een nieuwe stap in uw loopbaan of heeft u een functie te vervullen? Neem contact op met Carelien Liebrecht via 06-212 976 33

Of mail Carelien