De Avonturen van Ad Anthonissen – de werkgeverscommissie – Tip 4

Raadsgriffier in hart en nieren

De Nederlandse vader van het huidige griffierschap, gedreven in het positioneren van de raad, secuur in alles wat hij zegt en doet en vooral een warm en positief mens met veel humor. Zomaar een paar karakteristieken die collega’s aan Ad Anthonissen toekennen. Hij is misschien wel de meest bekende raadsgriffier van ons land. Vanuit zijn bakermat Zundert reisde hij als interimmer door heel Nederland. Nu is hij met pensioen. We hebben hem uitgenodigd om zijn rijke kennis en ervaring te delen. Op weg naar het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers neemt Ad Anthonissen ons in een serie artikelen mee op reis door zijn werkende leven als raadsgriffier. Reis je mee?

Hoe zorg je voor een sterke werkgeverscommissie?

Als interim-griffier heb ik er sinds 2002 heel wat gesproken en er met heel veel plezier mee samengewerkt; werkgeverscommissies. Om te beginnen natuurlijk bij mijn sollicitaties en als ik werd aangenomen als werkgever. Een werkgeverscommissie is een bijzondere werkgever. Het is goed om daar regelmatig bij stil te staan.

Behalve dat een gemeente besturen voor raadsleden nieuw en uitdagend is, krijgt een aantal van hen ook nog eens de rol van werkgever. Vaak voor het eerst of voor het eerst in het openbaar bestuur, dat toch anders functioneert dan een bedrijf. Om de werkgeversrol goed te kunnen vervullen, kunnen de leden jouw advies goed gebruiken. En daar moet je een werkgeverscommissie in faciliteren. Natuurlijk is er vaak een afdeling P&O, maar ik heb gemerkt en ervaren dat ook voor P&O-ers de ondersteuning van een werkgeverscommissie lastig kan zijn. P&O werkt met name voor een organisatie die onder het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris valt en de griffier heeft de raad als werkgever. Vandaar dat ik er altijd voor heb gekozen om een werkgeverscommissie eerst zelf te adviseren!

Om de werkgeversrol goed te kunnen vervullen, kunnen de commissieleden jouw advies goed gebruiken.

Ad Anthonissen

Dus als ik ergens binnenkwam, ging ik eerst eens rustig zitten met de werkgeverscommissie. Ik gaf hen advies, waarop de commissie een advies en/of een besluit kon nemen. Dit kon bijvoorbeeld gaan over het salaris van een van de griffiemedewerk(st)ers . Nou, dat vonden P&O en de secretaris vaak heel lastig en ook niet altijd fijn, maar aan de fractievoorzitters en/of commissie uitleggen waarom iets niet zou kunnen, was nog lastiger. Wat mij betreft ging dat iedere keer over positie kiezen en daar duidelijk en transparant in zijn. Als griffier en griffie moet je dus steeds je eigen en bijzondere positie “bevechten”.

De griffier wordt aangewezen door de raad en de werkgeversrol vanuit de raad wordt uitgevoerd door de werkgeverscommissie. Commissie en griffie(r) zijn daarmee wederzijds afhankelijk. Ze hebben invloed op de kwaliteit van elkaars functioneren. Daarom is het belangrijk dat de griffier de commissie goed op de hoogte houdt van de situatie op de griffie en dat de commissie de rest van de raad betrokken houdt. Ik vind ook dat een griffier zich als professioneel ambtenaar moet inspannen voor de ontwikkeling van de werkgeverscommissie. Daar plukt iedereen de vruchten van.

Hoe zorg je voor een sterke werkgeverscommissie?

Stap 1: Zorg voor regelmatig overleg

Plan een paar keer per jaar een overleg met de werkgeverscommissie en praat over het reilen en zeilen op de griffie. Dit natuurlijk naast informeel overleg wat er altijd kan zijn. Wat loopt goed en wat kan beter? Is wat de de raad van de griffie verwacht realistisch en wenselijk? Hebben we (nog steeds) de juiste mensen op de juiste posities? En ook belangrijk: hoe houdt de werkgeverscommissie verbinding met de gehele raad als het om griffiezaken gaat? De commissie is immers maar een kleine vertegenwoordiging en je wilt voorkomen dat de werkgeverscommissie alleen staat in de raad. Dat kan prima door griffiezaken als werkgeverscommissie, bijvoorbeeld ook eens per jaar, te bespreken met de fractievoorzitters. Zorg er wel altijd voor en probeer te voorkomen dat de griffie onderdeel wordt van een politiek debat. Een belangrijk hulpmiddel kan zijn een jaarlijks griffieplan, op te stellen in overleg met de werkgeverscommissie en de raad. Dan weet iedereen wat er van hem/haar wordt verwacht in een jaar. Dit kan misverstanden voorkomen over het reilen en zeilen op een griffie en het functioneren van een griffier!

De werkgeverscommissie mag en moet binnen de gemeenteraad niet alleen staan, voorkom dat!

Ad Anthonissen

Stap 2: Zorg voor scholing

Op het gebied van werkgeverschap (en besturen) zijn gemeenteraadsleden vaak geen professionals, maar ze sturen wel goed opgeleide ambtenaren aan. Dus is het belangrijk dat de werkgeverscommissie zich schoolt en traint in het werkgeverschap zodat ze kunnen groeien in die rol. Een goede griffier ondersteunt de commissie daarin door hen te wijzen op de mogelijkheden en scholing te faciliteren.

Tip 4 – werkgeverscommissie

Onderhoud nauw contact met de werkgeverscommissie, jouw werkgever. Maak hen periodiek deelgenoot van het reilen en zeilen op de griffie en ondersteun de commissie in haar professionele ontwikkeling als werkgever. Een open, respectvolle relatie komt het functioneren van zowel griffier, griffiemedewerkers als werkgeverscommissie zeer ten goede. En daarmee dien je het openbaar bestuur en de burgers uit je gemeente optimaal.

Meer van Ad

Wil je meer over weten over hoe Ad werkte aan een goed georganiseerde werkgeverscommissie, dan mag je hem altijd bellen. Uiteraard geldt dit ook voor de voorzitter en leden van werkgeverscommissies. Wil je weten wat Ad nog meer aan kennis en ervaring te delen heeft? Volg dan De Avonturen van Ad Anthonissen op onze website. Elke maand plaatsen wij een nieuw artikel. Of laat je e-mailadres achter om na het plaatsen van de reeks, de bundel met alle artikelen te ontvangen:

De bundel van Ad ontvangen?

Laat hier je gegevens achter:

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.