Referentie:
Menselijke aanpak mobiliteitsdienstverband voor medewerkers Veiligheidsregio Noord-Holland

Omgevingsdienst Rivierenland

Menselijke aanpak mobiliteitsdienstverband voor medewerkers Veiligheidsregio Noord-Holland

Geerts & Partners realiseert zich al te goed dat een vertrekkende medewerker afscheid moet nemen en in een rouwproces zit. Dan is de vertrouwensband heel belangrijk. Zij kunnen dat als geen ander

Hrm-adviseur Ward Soeting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat altijd open om in gesprek te gaan over mobiliteit. Werkgeluk is voor hem namelijk een zeer belangrijke pijler. Met senior adviseur mobiliteit Carin Meijer ging hij het gesprek aan over hoe Geerts & Partners daaraan kon bijdragen. “De persoonlijke aanpak en menselijke manier van benaderen, spreekt mij het meeste aan”, vertelt Ward.

Menselijke maat

Een situatie waar medewerker en werkgever niet uitkomen, is nooit prettig. Gelukkig is het verloop binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord niet groot. “Toch vind ik het belangrijk te bedenken hoe je met iemand omgaat als het niet meer werkt”, zegt Ward.

“Ik ging met Carin Meijer, adviseur mobiliteit van Geerts & Partners in gesprek. Het sprak me erg aan wat zij mij vertelde over het mobiliteitsdienstverband. Natuurlijk is de financiële afhandeling bij het mobiliteitsdienstverband van belang. Maar Carin kon ons daarnaast goed de voordelen voor de werknemer laten zien. Dat vind ik nog het belangrijkste. Geerts & Partners kijkt echt wat degene die vertrekt, nodig heeft. Zij waarborgen een soepele overgang naar een nieuwe functie en dat wil ik graag met hen faciliteren.”

Rust durven nemen

Belangrijk voor Ward is dat de medewerkers bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich gemotiveerd blijven voelen. “Medewerkers die 112 telefoons aannemen, hebben goede concentratie nodig en de motivatie daarvoor moet hoog zijn. Een gezonde werkomgeving is dan heel belangrijk. Als dat niet meer het geval is, hoort daar een goede oplossing bij”, volgens Ward. “Toen een manager er intern niet meer uitkwam met een medewerker, boden we haar een mobiliteitsdienstverband aan.”

“In plaats van direct opnieuw de arbeidsmarkt op te gaan, durft Geerts & Partners de rust te pakken met iemand. Zo kan diegene echt afscheid nemen van de organisatie. Dat vind ik enorm knap.” Uiteindelijk zit de eerste medewerker via het mobiliteitsdienstverband op een mooie nieuwe plek.

Tweede loopbaanbeleid voor brandweer

Onderdeel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de brandweer. Wanneer brandweerlieden twintig jaar actief zijn geweest bij de brandweer moeten zij uitstromen naar een nieuwe baan. Voor Ward noodzaak om deze mensen op een zo prettig mogelijke wijze te mobiliseren voor het werkveld. Dat traject wordt vijf jaar van tevoren aangeboden. “Een lastig en nieuw proces waarbij je wilt voorkomen dat medewerkers hun hakken in het zand zetten.” Sinds kort ondersteunt Geerts & Partners daar ook in.

“Met dezelfde menselijke aanpak zorgt Geerts & Partners nu voor drie van onze brandweermedewerkers dat zij aan het einde van hun repressieve carrière nieuw perspectief hebben.” Hoe dat er precies uitziet, verschilt per persoon en blijft maatwerk. “Dat kan in de vorm van een hele nieuwe opleiding bijvoorbeeld.”

Eerste geluiden

Ondanks dat de trajecten nog volop bezig zijn, hoort Ward tevreden geluiden. “Door brandweerlieden actief met hun eigen carrière bezig te laten zijn, staan ze positiever in het afscheid. En als er wordt opgemerkt dat een medewerker beter in zijn vel zit, werkt dat aanstekelijk.”

Ga het gesprek aan over het mobiliteitsdienstverband voor jouw organisatie