Het hr-werkveld anno 2019

Functioneringsgesprekken, procedures en regelgeving: het werkveld van de hr-adviseur was lange tijd keurig afgebakend. Door nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de functie nu echter veelzijdiger dan ooit. Dat vraagt om totaal nieuwe talenten en kwaliteiten van de hr-medewerker. En daar horen hippe naamkaartjes bij, zoals de Chief Happiness Officer. Wat betekent dat voor het vak? Een reconstructie door Mariska Lancker, adviseur Interim bij Geerts & Partners.

Van P naar O

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BDF9984-200x300-1.jpg

Foto: Mariska Lancker

Vragen stelde je tien jaar geleden aan de p&o-adviseur. Zijn hoofdtaak was het begeleiden van medewerkers. De afkorting stond niet voor niets voor personeel & organisatie. Na verloop van tijd ontstonden er echter steeds meer strategische vraagstukken. Bijvoorbeeld door een hoge uitstroom zonder nieuwe aanwas. De aandacht verschoof daardoor langzaam van personeel naar organisatie. P&O werd hr.

De taken van de hr-afdeling

Leidinggevenden werden verantwoordelijk voor de begeleiding van medewerkers. De hr-afdeling hield zich juist meer bezig met organisatieontwikkelingen. Veel bedrijven worstelden met deze verandering. Leidinggevenden kregen van de organisatie vaak niet de tijd, middelen of opleiding om medewerkers goed te ondersteunen. Werknemers kregen het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden en verdwaalden in de krochten van het intranet. De laatste jaren ontstond er daardoor weer meer behoefte aan focus op de menselijke maat.

Een tegenbeweging

Anno 2019 zien we het personeel als het kapitaal van de organisatie. Functies als Happiness Officer of Vitality Officer schieten als paddenstoelen uit de grond. Allemaal gericht op de mens. Tegelijkertijd is de focus op organisatieontwikkelingen niet verdwenen. Deze twee stromingen gaan zeker niet altijd samen. Het zorgt ervoor dat veel adviseurs in een spagaat liggen. Dat maakt dat er langzaam verschillende rollen ontstaan binnen hr.

De moderne adviseur wordt geacht voorbij wet- en regelgeving te kijken.

Wat verandert er voor de hr-adviseur?

De ontwikkelingen in het hr-werkveld maken dat de manier van werken door de jaren heen flink veranderd is. Veel hr-adviseurs binnen de overheid zijn geneigd om terug te grijpen op wet- en regelgeving. De huidige flexibele arbeidsmarkt vraagt echter juist om het tegenovergestelde, want veranderingen volgen elkaar snel op. Ik noem er een paar:

  • Waar arbeidsvoorwaarden vroeger geregeld waren in de CAR-UWO, komt er door de Wnra straks gewoon een cao.
  • Werknemers werkten vroeger hun leven lang bij één organisatie, de jonge generatie wisselt de vaker van werkgever.
  • Organisaties hebben meer behoefte aan flexibiliteit binnen hun personeelsbestand.
  • De pensioenleeftijd is gestegen waardoor mensen langer moeten doorwerken.

Het hr-werkveld onder de loep

Voor de moderne hr-adviseur is het essentieel het werkveld kritisch te bekijken en goed te onderzoeken of de werkwijze nog klopt bij de huidige tijd. Passen de functiebeschrijvingen bijvoorbeeld nog bij de organisatie of moeten we deze loslaten? En hoe zit het met vaste regelingen zoals de gesprekscyclus? Werkt deze vorm wel? En als iets niet werkt, wat dan wel?

Maatwerk

Hr-werk wordt steeds meer maatwerk in plaats van dat je kunt vasthouden aan regelingen. En waar van hr-adviseurs van oudsher verwacht werd om vooral te vertellen wat er niet kan, moeten zij zich nu meer richten op wat er binnen de randvoorwaarden dan wél mogelijk is. Het is als organisatie de kunst om constant mee te bewegen met de markt. En vergeet niet om logisch na te te blijven denken!

Neem contact met ons op

Wil je meer weten over het hr-werkveld?

Lees meer blogs

Nieuws
Wij gaan verhuizen! Stadhuisplein 75D, Tilburg

Wij gaan verhuizen! Stadhuisplein 75D, Tilburg

HR Event 2024

HR Event 2024

Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, vacatures en evenementen.