Eenmaal in de vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In maart 2018 gaan mensen weer naar de stembureaus om hun stem te geven aan de politieke partij van hun voorkeur. Dit betekent dat er nieuwe raadsleden gekozen zullen worden en ook zal het college van burgemeester en wethouders mogelijk in een nieuwe samenstelling terugkeren.

Maar wat staat de wethouder te wachten die niet terugkeert in het college? Niet elke wethouder staat dagelijks stil bij het feit dat hij of zij niet terugkeert. Kun je je daarop voorbereiden? Geerts & Partners sprak met Martin van Vliet, gemeentesecretaris van de gemeente Vlissingen.

‘Vanzelfsprekend kun je je voorbereiden, daar zijn regelingen voor in het leven geroepen, overigens hoeft niet iedereen daarvan gebruik te maken. Er zijn wethouders die via hun cao van een terugkeergarantie gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld een docent die wethouder is geworden kan terugkeren in zijn of haar oude vakgebied’, vertelt Martin van Vliet.

APPA-regeling

Als gemeentesecretaris doelt hij op de APPA-regeling (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) waar wethouders gebruik van kunnen maken indien zij geen gebruik maken van bijvoorbeeld een terugkeergarantie. Geert & Partners ervaart dat het nuttig is juist ook voor zittende wethouders begeleiding te organiseren (een pre-APPA-oplossing).

Vertrouwelijkheid van groot belang

Martin van Vliet is als gemeentesecretaris ook verantwoordelijk voor advies aan het college. “Dus ook aan individuele wethouders. Dat kan ook gaan over de mogelijkheid dat mensen niet terugkeren in het college. Dat zijn per definitie vertrouwelijke gesprekken”.  Van Vliet: “De gesprekken zijn niet alleen noodzakelijk omdat je jezelf dient voor te bereiden op een mogelijke andere keuze van de kiezer of je partij maar ook omdat jezelf de belangrijke vragen moeten stellen: ‘Vind ik het werk als wethouder nog leuk en wil ik verder?’ Het wethouderschap is min of meer een roeping. Onze wethouders hebben echt hart voor de stad Vlissingen en het wethouderschap is niet bepaald een negen tot vijf baan. Vanuit die betrokkenheid zijn wethouders vaak zeven dagen per week bezig voor de stad en staan ze niet altijd stil bij hun eigen loopbaan”.

Tijdige en goede overdracht

‘Buiten het feit dat we jaarlijks evalueren en zorgdragen voor goede dossiervorming voor eventuele overdracht, betekent het dat bij verkiezingen tijdig gesproken moet worden over hoe een goede overdracht plaats kan vinden aan het nieuwe college’, zegt Van Vliet. “Voor die wethouders die mogelijk niet terugkeren is het daarom verstandig tijdig te beginnen met een oriëntatie op hun loopbaan. Dat hoeft niet te beginnen als de verkiezingen geweest zijn. Ik kan als gemeentesecretaris ze ondersteunen in dit proces. Ze de regeling uitleggen en aangeven hoe ze er gebruik van kunnen maken indien ze dat wensen”.

Oriëntatie verrijkt

Van Vliet: “Ik denk persoonlijk dat juist deze oriëntatie heel verrijkend kan zijn. Evaluatie en zelfreflectie zijn in een proces van oriëntatie op de eigen loopbaan van grote waarde voor het individu. Ondanks het feit dat een wethouder niet altijd weet of hij of zij kan terugkeren in het college omdat deze een andere samenstelling kan krijgen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Edo Grosveld vertelt u graag meer