In gesprek met Robin van der Helm en Bruno Bruins

Foto: Bruno Bruins

Na de gemeenteraadsverkiezingen brak er een spannende tijd aan. Niet herkozen zijn of zelf besluiten het ambt te verlaten: de kans is groot dat de wethouders zich nu in soortgelijke situaties herkennen. En zich zullen moeten oriënteren op het vervolg.

Eerder sloegen twee voormalig bestuurders na hun ambtstermijn bewust een andere weg in. Wat kwamen ze tegen in de transitieperiode? Voormalig minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en oud-wethouder Robin van der Helm gaan in gesprek en delen hun ervaringen. “Het is fantastisch werk, maar iedereen weet dat er een keer een einde komt aan een ambtsperiode. Met de juiste voorbereiding onder leiding van experts of in een (Appa-)traject, ben je klaar voor de volgende stappen in je loopbaan.”

Bruno Bruins was van 2017 tot 2020 minister voor Medische Zorg en Sport en was eerder wethouder in Den Haag en waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Hij is nu werkzaam als staatsraad bij de Raad van State. Robin van der Helm was van 2016 tot 2021 wethouder bij de gemeente Oosterhout en werkt nu als zelfstandig ondernemer.

De volgende stap. Wat komt er na een ambtstermijn?

Bruno: “Besturen is een prachtig vak en het werk is nooit af. Als wethouder, raads- of kamerlid heb je geen negen-tot-vijfbaan: van maandagochtend tot zondagavond sta je ‘aan’. Het is een voortdurende stroom aan werk en er is altijd wel een nieuw onderwerp dat je aandacht vraagt.  Nogmaals, dat is het mooie aan dit werk, maar het kan wel zorgen dat je onbedoeld een soort tunnelvisie ontwikkelt. Een stap terugzetten en met rust naar de opties kijken, kan er zo makkelijker bij inschieten.”

Aanpassen, bijsturen en ambities scherpstellen

Foto: Robin van der Helm

Robin: “Ik stopte met mijn wethouderschap in Oosterhout en ik wist precies wat ik daarna wilde. Ik wilde mijn eigen onderneming starten en ik had alle vervolgstappen al helemaal uitgedacht. Daar had ik toch geen hulp bij nodig? Toch wel. In mijn rol als wethouder was ik eraan gewend om anderen te overtuigen van mijn gelijk en dat paste ik helaas ook wel eens toe op mezelf. Nu ik zelf een Appa-traject doorloop, krijg ik nuttige feedback. Er wordt me een spiegel voorgehouden en ik kan met een frisse blik naar mijn toekomst kijken. En vul ik mijn profiel als ondernemer in op een manier die beter bij me past.

Wethouders gaan voor de volle honderd procent. Dat hoort erbij. Als bestuurder werk je 24/7: je belichaamt je rol, in elke zin van het woord. Na de ambtstermijn gaat dat er anders uitzien. Er is niets mis mee dat goed te willen voorbereiden, zodat je om dat gevreesde gat heenloopt in plaats van dat je erin belandt. Samen kom je echt verder dan alleen.

De kneepjes van het vak neem je mee

Je hebt het nodig om met iemand te praten die snapt hoe specifiek je rol was in de publieke sector, iemand die de kneepjes van het vak begrijpt en precies weet hoe je vaardigheden als bijvoorbeeld advieswerk en leiderschap op een slimme manier kunt inzetten. Want zeker, je neemt een enorme hoeveelheid skills mee naar je nieuwe rol in de samenleving, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat je zomaar ergens in kunt rollen, hoe goed je netwerk ook is.”

Aangesproken worden op de juiste dingen

Bruno: “Het is eigenlijk vreemd om pas na te denken over een nieuwe baan als je je functie al hebt neergelegd. Waarom zou je niet in een eerder stadium beginnen met je oriëntatieproces en na gaan denken over je vervolgstappen? Een transitieperiode zit vol met waardevolle momenten van kritische reflectie, terugkoppeling en spiegeling. En het is allemaal voorhanden, maar je hebt een zetje nodig om er gebruik van te kunnen maken.”

Robin: “Ondanks dat ik dacht dat ik alles al bijna helemaal uitgedokterd had, word ik in mijn begeleiding nu uit mijn comfortzone gehaald en aangesproken op waar ik energie van krijg. Dat zijn niet altijd de dingen waar je op het eerste gezicht het beste in bent. Om dat in te zien, heb je een externe partij nodig.

Waardevolle gesprekken met functiegenoten

Met een traject of soms zelfs alleen al door met een ervaringsdeskundige te sparren en eens een kop koffie te gaan drinken, gaat het balletje rollen. Dan kom je in een groep gelijkgestemden met verschillende leeftijden en achtergronden terecht. Een traject voor Appa- of pre-Appa-begeleiding biedt bijvoorbeeld naast één-op-ééngesprekken met je persoonlijke coach ook de mogelijkheid om andere voormalig bestuurders te ontmoeten en een masterclass over een interessant, nieuw thema te volgen. Geweldig om je scope te vergroten. En goed om eens te praten met een functiegenoot uit een regio aan de andere kant van het land. Of met een voormalig verkozen ambtenaar die op een ander niveau werkzaam was.”

Bruno: “In een goede voorbereiding op je loopbaan ná het openbaar bestuur is het de kunst om breed te kijken. Er zijn zoveel interessante velden waar je met je bestuurlijke ervaring terecht kunt: de zorg, volkshuisvesting, het onderwijs, de culturele sector – noem maar op. Zoek je gesprekspartner zó uit dat je wordt uitgedaagd om dat brede perspectief te krijgen.”

Geerts & Partners is een expertisepartij op het gebied van werving en selectie, interim, mobiliteit en biedt geaccrediteerde begeleiding. Met (pre-)Appa-trajecten ondersteunt Geerts & Partners politieke ambtsdragers die de arbeidsmarkt willen benaderen tijdens en na het eindigen van de ambtstermijn. Meer weten of verder praten? Neem contact op met Herbert Zilverentant via 06-20 67 48 89, 013-2071006, lees verder op onze website.

Of stuur Herbert een mail