Door: Herbert Zilverentant

Foto: Herbert Zilverentant

Het Appa-begeleidingstraject biedt gewezen bestuurders niet alleen de ruimte een nieuwe loopbaan te vinden en deze eigen te maken. Er komt een extra facet bij. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloot dat naast dit re-integratietraject de kans tot (om)scholing mogelijk moet zijn. Daarmee worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en versnelt u de weg naar een nieuwe baan.

De nieuwe regeling: circulaire scholing

De aangepaste, circulaire regeling maakt het mogelijk om tijdens de wachtgeldregeling een opleiding te volgen die wordt gefinancierd door de gemeente waar de wethouder vandaan komt. Wanneer iemand bijvoorbeeld een mediation opleiding wil volgen, hoort daar de ruimte en vooral het budget voor te zijn. Tijdens de wachtgeldregeling ontvangt de voormalige wethouder het budget om de opleiding te bekostigen.

Wordt deze binnen redelijke tijd met succes afgerond, zijn er geen kosten voor de voormalige wethouder aan verbonden. Wanneer de scholing voortijds wordt afgebroken, zijn de gemaakte kosten wel voor eigen rekening. Naar ons idee een redelijke en stimulerende prikkel om de juiste opleiding te volgen en deze binnen redelijke tijd af te ronden. En dit alles vergroot de kansen op terugkeer op de arbeidsmarkt.

Korte opleidingen. De circulaire scholing gaat over kortlopende opleidingstrajecten. Denk aan een traject tot mediator van zo’n drie maanden, een kortlopend programma voor logistiek management of geaccrediteerde opleiding voor Toezichthouders via UMIO Maastricht University. Een fulltime bachelor programma is niet haalbaar. Dat komt omdat de kandidaat beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt en sollicitatieplicht heeft. Dat moet te combineren zijn met de opleiding.

Vinger in de pap

Wij zijn voorstanders van opleiding of omscholing tijdens het Appa-traject. Bij Geerts & Partners bieden we daarnaast onze eigen masterclasses en cursussen aan. Dit is een extra mogelijkheid om de horizon te verbreden. Tijdens het opstellen van de circulaire scholing, heeft het ministerie actief overlegt met ons en andere bureaus voor de beste mogelijke regeling. Daarin hebben we nuttige aanvullingen kunnen doen.

Zo was bij het eerste concept het plan om kandidaten voor hun eigen opleiding te laten betalen. En wanneer ze deze met succes afrondde het bedrag terugkregen. Dat vonden wij een te hoge drempel. Iemand in de wachtgeldregeling heeft niet direct de financiële ruimte een, veelal dure, opleiding zelf te bekostigen.

Voordat het opleidingsbudget naar de gewezen wethouder gaat, moet de gemeente daarover goedkeuring geven. Geerts & Partners is de tussenpartij die u helpt met de goedkeuring van het bedrag voor de opleiding.

Pre-Appa opleiding

Naast scholing tijdens uw Appa-traject stimuleren we wethouders ook al eerder naar hun toekomst te kijken. Zeker als u weet dat uw ambtstermijn er bijna opzit. Hoe eerder wethouders zicht hebben op de volgende stap in hun carrière, hoe sneller zij zich kunnen oriënteren op een opleiding. Of zelfs al beginnen. Tijdens het pre-Appa-traject is daar ook al budget en ruimte voor. Vindt de nieuwe loopbaan die bij u past en kom nog sneller terug op de arbeidsmarkt.

Denk op tijd na over omscholing na uw ambtsperiode.

Herbert denkt graag met u mee