Met ingang van 1 september 2020 is Marc Knaapen aangesteld als ad interim gemeentesecretaris van de gemeente Oisterwijk. Marc Knaapen vervangt gemeentesecretaris Ineke Depmann die haar pensioen heeft aangekondigd. Marc is als senior interim-manager werkzaam bij Geerts & Partners.

Foto: Marc Knaapen

Marc Knaapen heeft reeds 18 jaar ervaring als (ad interim) directeur en gemeentesecretaris van kleine tot middelgrote gemeenten. Marc Knaapen werkt nu nog als ad interim gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Overbetuwe. Daarvoor was hij onder meer ad interim gemeentesecretaris en algemeen directeur bij gemeente Reusel – De Mierden en gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Weert. 

Naast de dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie zal  de interim secretaris zich primair richten op een ‘zachte landing’ van het dorp Haaren dat per 1 januari 2021 bij Oisterwijk komt. Daarnaast zijn de financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat, de ontwikkelingen in het sociaal domein, de gevolgen van de coronacrisis en de intergemeentelijke samenwerking belangrijke aandachtspunten in zijn takenpakket.

Heeft u ook een interim-opdracht te vervullen?

Neem contact op met Sander Geerts