Met ingang van 1 mei is Hans Coppus benoemd tot statutair directeur van Ontwikkelings­maatschappij Midden-Limburg B.V. (OML). De aandeelhouders van OML hebben hun vertrouwen uitgesproken in de heer Coppus en verwachten dat hij OML de komende jaren op koers houdt en dat hij de relaties met samenwerkingspartners verder aanhaalt.

De heer Coppus heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van gebiedsontwikkeling bij diverse bedrijven. Daarnaast bekleedt hij enkele nevenfuncties zoals sinds 2019 de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen van L1 en sinds 2017 lid Raad van Toezicht van Cohesie.

Krachtige organisatie

Samen met de medewerkers van OML gaat de nieuwe directeur van OML invulling geven aan de activiteiten gericht op de (her)ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen in Midden-Limburg. De organisatie wordt bijgestaan door een driehoofdige Raad van Commissarissen die op afstand toezicht houdt. Per 1 mei 2020 bestaat die Raad van Commissarissen uit de heren Leo Urlings, Rob Huppertz en mevrouw Cock Aquarius.

Lees hier het volledige persbericht van 30 april 2020 van OML

Deze werving & selectie procedure voor OML is uitgevoerd door Geerts & Partners in samenwerking met HR Touchpoints in Roermond.

Geerts & Partners wenst Hans veel succes en feliciteren Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg.

Heeft u ook een functie te vervullen? Neem contact op met Carelien Liebrecht via 06-21297633 of mailto:carelien.liebrecht@geerts-partners.nl