Theo Hoex is sinds januari als adviseur aan Geerts & Partners verbonden. Op 4 september nam Theo Hoex vanwege pensionering afscheid als gemeentesecretaris van de gemeente Overbetuwe. Theo heeft ruime ervaring in diverse directiefuncties binnen het openbaar bestuur, het Ministerie van VWS, de Volleybal Bond en de Koninklijke Wielren Unie. Bij Geerts & Partners zal Theo zich gaan bezighouden met bestuurlijke en strategische vraagstukken op het terrein van mens, organisatie en werk.

 

http://issuu.com/zuidmagazine/docs/zuid_magazine_juli_lr/47