Michiel van Seventer, adviseur bij Geerts & Partners, heeft in de afgelopen maanden Villa Pardoes geholpen bij een onderzoek naar de verbetering van de financiële administratie.
Aanleiding voor het onderzoek is de capaciteitsuitbreiding van Villa Pardoes van acht na twaalf vakantiewoningen in 2015. Deze uitbreiding maakt het noodzakelijk voor Villa Pardoes om meer fondsen te werven en om over actuele managementinformatie te beschikken. Michiel heeft advies uitgebracht hoe hier in de toekomst vorm aan gegeven kan worden.

Michiel van Seventer heeft de afgelopen 20 jaar in verschillende financiële functies bij gemeenten gewerkt en heeft zijn gedegen kennis bij Villa Pardoes kunnen inzetten.

Wij danken Villa Pardoes die de opdracht van Michiel mogelijk heeft gemaakt. Tevens danken wij de medewerkers en vrijwilligers van Villa Pardoes voor hun medewerking aan het onderzoek. Michiel heeft de opdracht met veel plezier gedaan en is een waardevolle ervaring rijker.

Geerts & Partners heeft veel bewondering voor het werk van Villa Pardoes en vindt het van onschatbare waarde dat ernstig zieke kinderen en hun families een onvergetelijke vakantie wordt bezorgd. Sponsoring en donaties zijn nodig om de droom van kinderen met hun families uit te laten komen. Meer informatie: doneer-aan-villa-pardoes