Het loopbaantraject bij een mobiliteitsdienstverband omvat de volgende 5 stappen

Stap 1
Intake

Plan van aanpak

Bij het loopbaantraject bij een mobiliteitsdienstverband werken wij altijd vanuit een helder plan van aanpak. Hierin verwoorden wij het vertrekpunt van het traject,  de mogelijk te nemen hobbels en het resultaat van het traject. Het resultaat van het traject is een carrièreplan, dat de kandidaat in staat stelt regie te nemen over het vervolg van zijn loopbaan.

Ik vertel u graag meer

Stap 2
Reflecteren

 • Gebeurtenissen;
 • Eigen handelen;
 • Vertrekverhaal.

Ter ondersteuning van het coachingstraject zal er ook een test plaatsvinden. Het voorstel is om dit te doen door het opstellen van een ODC profiel. Deze methode laat heel snel inzien dat personen (en ook organisaties) bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben.

Datgene wat iemand drijft, voorspelt zijn gedrag.

Stap 3
Profiel opstellen

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Waar zit mijn kracht?
 • Basis CV;
 • OPQ/Mng Drives;
 • Social media;
 • Profilering.

Stap 4
Oriënteren

 • Branches en functies;
 • Netwerken;
 • Interim opdrachten;
 • Werkstage;
 • Carrièreplan schrijven;
 • Flowmanagement;
 • Storytelling;
 • Persoonlijk leiderschap.

Stap 5
Solliciteren

 • Presentatie & interactie;
 • Oefengesprekken;
 • Pitchen;
  Nieuwe baan!
 • Coaching on the job;
 • Nazorg.
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Edo Grosveld maakt graag kennis met u.