Foto: Herbert Zilverentant

Wethouders die meteen na de verkiezingen een nieuwe job vinden? Vanwege krapte op de arbeidsmarkt gebeurt het vaker. Wanneer het een fulltimefunctie betreft en het salaris gelijk blijft of hoger wordt, vervalt het recht op wachtgeld via de Appa-regeling. “Maar als uw verdiensten erop achteruitgaan, mag het verschil aangevuld worden met wachtgeld”, vertelt Herbert Zilverentant, senior adviseur mobiliteit bij Geerts & Partners.

Rechten en plichten, hand in hand

‘Recht op aanvulling’ heet dat. Daarmee wordt gebruikgemaakt van de Appa-regeling, die ook plichten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld de sollicitatieplicht, die drie maanden na de ambtsbeëindiging ingaat en 26 weken duurt. Ook bent u verplicht een bureau te kiezen voor uw begeleiding. “Dat zijn de vereisten, want anders vervalt het recht op een uitkering c.q. wachtgeld”, vertelt Herbert.

Stel: u stroomt direct door naar een nieuwe baan, maar een jaar later valt die klus weer weg. Hoe zit het dan met wachtgeld? “U heeft ook dan nog recht op het potje wachtgeld dat tijdens uw ambtsjaren is gevuld. Afhankelijk van uw tijd in het ambt heeft u maximaal drie jaar en twee maanden recht op de uitkering. Het eerste jaar bedraagt die tachtig procent van uw salaris, het tweede jaar zeventig.”

Reflecteren of juist verbeteren?

Als een voormalig politiek ambtsdrager al snel parttimewerk heeft gevonden, wordt de begeleiding daarop afgestemd. ‘Maatwerk’ is het toverwoord: wat is de behoefte van de persoon in kwestie? Herbert: “Dat kan een soort loopbaancoaching zijn, met gesprekken in een lagere frequentie. Maar er kan ook een vraag liggen om te reflecteren of juist te verbeteren. Wellicht wilt u uw netwerk uitbreiden of kijken hoe van die deeltijd- naar een voltijdbaan te komen.”

Van cv tot pitch: coaches staan u bij

De coaches helpen ook bij het solliciteren: ze zoeken mee naar vacatures en mogelijkheden en bereiden u helemaal voor. Ook wordt u bijgestaan in het updaten van een cv, het maken van uw sollicitatiebrief en eventuele pitch. “Zelfs filmpjes zijn mogelijk – tegenwoordig trendy. Maar ook hier geldt: alleen als er behoefte aan is. Het is maatwerk.”

Positie verbeteren met scholing

Binnen de Appa-regeling valt eveneens het recht op extra scholing. Dat is vooral bedoeld om de positie van de voormalige ambtsdrager op de arbeidsmarkt te verbeteren. “Denk dan aan masterclasses en doelgerichte (deel)opleidingen – niet aan jarenlange universitaire studies, want u moet tijdens het leren wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.”

Op gevoel kiezen, is hét advies

Welk bureau u kiest voor de verplichte begeleiding, gaat op gevoel. “De gesprekken tussen de coach en de voormalig ambtsdrager moeten goed voelen. Dat is het beste advies. Wel zijn bij Geerts & Partners meteen alle takken aanwezig – van werving en selectie tot aan mobiliteit – waardoor u in ons uitgebreide netwerk alle kanten op kunt.”

Snel een nieuwe baan? Laat ons u begeleiden.

Neem contact op met ons op