Maakt u gebruik van de Appa-regeling? Dan gaat drie maanden na ambtsbeëindiging de sollicitatieplicht in, die 26 weken duurt. In enkele gevallen kun je je afvragen of het solliciteren wel iets bijdraagt en is een ontheffingsverzoek een reële optie. Wanneer dat zo is en wat de vereisten zijn, legt senior adviseur mobiliteit Herbert Zilverentant van Geerts & Partners uit. 

Het pensioen al in zicht

Herbert legt uit: “Stel: u heeft nog één of twee jaar tot uw pensioen. Sommigen gaan met liefde en plezier door tot hun zeventigste, maar anderen hoeven niet zo nodig meer op zoek naar een meerjarige fulltimebaan. Ze doen liever via ons netwerk interim-klussen, zoals een dagvoorzitterschap of een rol als toezichthouder. Dat is realistischer. Zo blijven ze toch actief en werkzaam.”  

In gesprek met uw coach

Bovenstaande bespreekt u met uw coach, met wie u om de drie weken aan tafel zit. Alle mogelijkheden worden besproken. Als u voor ontheffing gaat, dient u samen met uw coach een verzoek in bij de gemeente waar u eerder in dienst bent geweest. U voegt een plan van aanpak toe, waarin u uitlegt waarom het vervelend zou zijn om naast korte, tijdelijke klussen ook maandelijks vier verplichte sollicitatieactiviteiten te ondernemen. Het verzoek wordt gewogen. 

Welke organisatie behandelt het ontheffingsverzoek? Een uitvoeringsorganisatie van de gemeente waar de betrokken ambtsdrager heeft gewerkt, neemt een beslissing over het verzoek. Stel het verzoek wordt afgewezen, dan blijft de sollicitatieplicht in stand tot het einde van de wachtgeldperiode. 

Ondernemingsplan 

Een andere reden om ontheffing aan te vragen, is als u een eigen onderneming start. “Bij het verzoek dient u een ondernemingsplan aan te leveren. U stelt dat samen op met uw coach, die daartoe de kennis bezit.” In het plan moet staan wat u gaat doen en wat uw doel is. Iedereen kan de zzp-status aanvragen, maar u moet aantonen dat u een duidelijk idee heeft van waar u naartoe wilt. 

Als het plan goedgekeurd wordt, kunt u al uw tijd en energie stoppen in het ontwikkelen en succesvol maken van uw eigen bedrijf en hoeft u tussendoor niet te solliciteren.   

Met de coach gaat u eerst alle mogelijkheden af. Als de uitkomst het aanvragen van een ontheffingsverzoek is, neemt het bureau u alle formele zaken uit handen.

Levensvatbaarheidstoets

Na 26 weken vindt dan wel een levensvatbaarheidstoets plaats. Dan wordt gekeken of het eerdere verzoek tot ontheffing reëel was. Herbert: “Zo niet, dan blijft u solliciteren. Als u een onderneming heeft gestart, wordt dan gekeken; heeft u wel opdrachten en draait het? Als de telefoon stil blijft, wordt er gekeken: is dit wel de goede weg? Dan wordt samen met de coach een plan B ontwikkeld. 

Wilt u weten of een ontheffingsverzoek kans van slagen heeft? 

Neem contact op met Herbert