Van interim-opdracht naar functie bij Omgevingsdienst

Foto: Jacqueline Heerkens

Met 25 jaar aan ervaring in de overheidssector zocht Jacqueline opnieuw naar een passende functie in die richting. Na een mobiliteitsverbandtraject bij Geerts & Partners vond ze haar functie bij een nieuwe werkgever: de Omgevingsdienst in Nijmegen. “Geerts & Partners is een betrokken partner die je ondersteunt in het opnieuw vinden van de juiste functie”, vertelt Jacqueline. 

Het mobiliteitsdienstverbandtraject volgen is heel waardevol. – Jacqueline Heerkens

Het mobiliteitsdienstverband

Het mobiliteitsdienstverband bij Geerts & Partners focust zich op de mens achter het vraagstuk. “De persoonlijke aanpak en het leveren van maatwerk gaven voor mij de doorslag om voor Geerts & Partners te kiezenZe hebben alle instrumenten in huis om je verder te helpen, maar ze zullen je niks opleggen. Het is een warme club mensen die oprechte interesse tonenDoor zelf even stil te staan, te reflecteren en gesprekken te voeren met mijn coach Ulco Wieringa, kreeg ik nieuw perspectief. 

Klankbord

 Met Ulco als mijn klankbord herontdekte ik mijn passiesMijn rol als senior overheidsmanagement wilde ik nog steeds uitvoeren. Dat was duidelijk. En na gesprekken met Ulco kwamen de interesses in milieu, duurzaamheid en circulaire economie weer naar voren.” Via het netwerk van Geerts & Partners deed de kans op een interimopdracht bij de provincie Noord-Brabant zich voor.  

Praktische trainingen: Naast coaching biedt Geerts & Partners ook praktische trainingen aan. Zo leerde Jacqueline haar rugzak aan ervaring terug te brengen in een cv met twee A4’tjes. En volgde ze de LinkedIn-training waar ze ontdekte hoe ze haar profiel nog beter kon inzetten. 

Interim-opdracht

 De interim-opdracht was een mooie kans om te ontdekken wat voor soort projecten een provincie uitvoert op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ik startte met één klus: een meeting organiseren over het opnieuw inrichten van een bestuurlijk platform. Daarna ondersteunde ik de programmamanager met haar takenEn uiteindelijk sprong ik bij als interimcoördinator van de milieuspecialisten.”  

Door de interimopdracht kreeg ik een beeld van milieubeleid bij de provincie. Na een aantal maanden solliciteren was ik blij dat ik in dienst mocht treden bij de Omgevingsdienst in Nijmegen. – Jacqueline Heerkens  

Afdelingsmanager Omgevingsdienst

Dat Jacqueline bij een overheidsinstelling ging werken, stond buiten kijf. Na haar interim-opdrachten bij provincie Noord-Brabant werd het duidelijker dat ze verder wilde op het gebied van milieu. De vacature voor afdelingsmanager Vergunningverlening Milieu bij de Omgevingsdienst in Nijmegen sloot daar goed op aan 

 “Ik was er direct enthousiast over. Als afdelingsmanager verbind ik mensen en delegeer ik inhoudelijke taken aan collega’s in mijn team. En denk ik mee wanneer iemand vastloopt. Tegelijkertijd houd ik het overzicht. Allemaal taken die mij als geen ander liggen.”  

Oprechte interesse

Terugkijkend op haar traject bij Geerts & Partners is Jacqueline erg positief. “Niet alleen mijn coach, maar iedereen bij Geerts & Partners is meelevendZe willen allemaal dat iemand weer op een goede plek terecht komt.  

Start net zoals Jacqueline een mobiliteitsdienstverband en herontdek uw passie door middel van interimopdrachten. 

Neem contact met ons op
Bekijk onze cases of neem contact met ons op

Meer weten?

Cases mobiliteitsdienstverband

Lees over hun ervaringen

Meer weten over een mobiliteitsdienstverband?

Ik maak graag kennis met u