Stap1
Intake

Plan van aanpak

Binnen het loopbaanbegeleidingstraject werken wij altijd vanuit een helder plan van aanpak. Hierin verwoorden wij het vertrekpunt van het traject,  de mogelijk te nemen hobbels en het resultaat van het traject. Het resultaat van het traject is een carrièreplan, dat de kandidaat in staat stelt regie te nemen over het vervolg van zijn loopbaan.

Wilt u meer weten? Stel Edo uw vraag

Stap 2
Reflecteren

 • Gebeurtenissen;
 • Eigen handelen;
 • Vertrekverhaal.

Ter ondersteuning van het coachingstraject zal er ook een test plaatsvinden. Het voorstel is om dit te doen door het opstellen van een ODC profiel. Deze methode laat heel snel inzien dat personen (en ook organisaties) bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben.

Stap 3
Profiel opstellen

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik?
 • Waar zit mijn kracht?
 • Basis CV;
 • OPQ/Mng Drives;
 • Social media;
 • Profilering.

Stap 4
Oriënteren

 • Branches en functies;
 • Netwerken;
 • Interim opdrachten;
 • Werkstage;
 • Carrièreplan schrijven;
 • Flowmanagement;
 • Storytelling;
 • Persoonlijk leiderschap.

Stap 5
Solliciteren

 • Presentatie & interactie;
 • Oefengesprekken;
 • Pitchen;
  Nieuwe baan!
 • Coaching on the job;
 • Nazorg.
Wij vertellen u graag meer

En komen graag met u in contact

U kunt contact met mij opnemen voor een oriënterend gesprek.