Na de politiek kiest Peet van de Loo voor een loopbaan in het bedrijfsleven

In juni 2018 stopte het wethouderschap in de gemeente Best voor Peet van de Loo. Zij liet een brede portefeuille  van duurzaamheid, mobiliteit, economische zaken, dienstverlening, ICT en kunst achter zich  en koos uiteindelijk voor een baan bij ASML.

Ik zeg altijd dat ik een passie heb voor peopleplanetprofit. Dat veranderde niet na mijn periode in de politiek.

Ze ruilde de bestuurstafel voor het bedrijfsleven in.  

Foto: Peet van de Loo

Vrede mee 

Met een geschiedenis van werken bij verschillende gemeenten en Rijkswaterstaat weet Peet hoe de wereld van de lokale politiek in elkaar steekt. “Ik zag al aankomen dat ik niet als wethouder verder kon. Vlak voor de verkiezingen startte de uitrol van een nieuw beleid in mijn duurzaamheidsportefeuille. Het was politiek handiger geweest als dat gebeurd was in een volgende periode”, legt Peet uit. Maar ze had er vrede mee en zocht iets nieuws.

Connectie met Sander Geerts

Voor haar wethouderschap in Best werkte Peet als gemeentesecretaris bij de gemeente Sint-Oedenrode. Ze was onder andere betrokken bij de fusie met Veghel en Schijndel tot de gemeente Meierijstad. “Bij een organisatie verandertraject leerde ik Sander Geerts kennen. Dat kwam mij goed van pas bij het starten van het APPA-traject.” Sander raadpleegde zijn netwerk voor eventuele opdrachten en koppelde Peet aan haar coach voor het APPA-traject.

Externe projecten 

Gegeven haar terugkeergarantie bij de gemeente Sint-Oedenrode hoopte ze aan de slag te kunnen bij de gemeente Meierijstad waarmee Sint-Oedenrode inmiddels was gefuseerd.

“Ik ging ervanuit dat het voor de gemeente Meierijstad aantrekkelijk zou zijn om mij in te huren voor klussen die anders door externe partijen worden opgepakt. Maar dat zag de gemeente anders.” Ondertussen startte ook haar APPA-traject bij Geerts & Partners voor reflectie en meer netwerkkansen.

Goede match met coach

Sander koppelde Peet aan haar coach Marlies de Loo. “Omdat Sander wist wat er bij mij zowel zakelijk als privé speelde, wist hij dat Marlies een goede match zou zijn door de vele raakvlakken. Ze spiegelde mij ook concreet door te zeggen hoe ik over kwam. En ze hielp mij vervolgens ook verder door te vertellen hoe het anders kon.”

 Het APPA-traject

 Tijdens het traject kwam Peet zichzelf weer tegen. Ondanks dat ze prima wist dat ze graag met mensen aan een project zit met een bepaald doel, was de bevestiging prettig. “Dankzij de gesprekken met Marlies kwam ik er ook achter wat niet bij mij paste. Ik besefte dat ik ook echt niet op iedere functie hoef te solliciteren. Had een functie geen raakvlakken met peopleplanet of profit, dan kon ik het beter links laten liggen.” 

Op de juiste plek

Na ruim een jaar als strategisch adviseur energietransitie bij Enexis Netbeheer werkzaam te zijn geweest, heeft Peet onlangs de overstap naar ASML gemaakt. Peet zit daar op haar plek als programmamanager bereikbaarheid en mobiliteit.

“Met een intern team en externe partners zoals gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat files en parkeerdruk bij ASML afnemen. We stimuleren dat mensen op de fiets of met de bus naar het werk gaan. Of wij adviseren hen om thuis te werken. Een mooie kans om mijzelf verder te ontwikkelen”, vertelt ze.

Laat u net zoals Peet begeleiden op weg naar een nieuwe stap na uw carrière als wethouder. Geerts & Partners koppelt u aan de juiste coach.

Neem contact op met Herbert Zilverentant
Bekijk ook onze andere cases, of neem contact met ons op

Meer weten?

Bekijk de andere cases

Lees over hun ervaringen

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij maken graag kennis met u