Wij vinden voor u de geschikte kandidaat

De vraag waarom organisaties uitstekend presteren, kent vaak hetzelfde antwoord: Het zijn de mensen die het onderscheid maken. Geerts & Partners werft en selecteert kandidaten in het publieke domein: overheid, welzijn, onderwijs met een bijzondere expertise in search voor functies op directieniveau en hoger kader, zoeken wij naar kandidaten die voor u het verschil maken.

Hoe hebben zij het ervaren?

De directeur Sociaal Domein gemeente Gouda is succesvol geworven via het werving & selectieproces via Geerts & Partners.

We worden even onderdeel van uw organisatie!

We verdiepen we ons  in de organisaties waarvoor we werken, zodat wij onze  opdrachtgevers echt begrijpen, zowel de organisatiecultuur als de functie-inhoud. De zoektocht naar de juiste match uit zich niet alleen in functionele kwalificaties maar ook in persoonlijkheid en passie voor de functie. Door breder te kijken, selecteren we de juiste kandidaat. Ons netwerk van professionals is van kwalitatief hoogstaand niveau, ervaren en talentvol. Geerts & Partners beschikt bovendien over een uitstekend relatienetwerk. Wij investeren voortdurend in ons netwerk van kandidaten en opdrachtgevers. We hebben veel kennis van de organisaties waarvoor we werken. Ook volgen we de ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers op de voet. Hierop anticipeert Geerts & Partners door passende kandidaten voor te stellen en onze kandidaten te interesseren in onze opdrachtgevers. Een unieke methode die werkt en uitstekende  resultaten oplevert.

Met Geerts & Partners verzekert u zich van een partner die met passie en plezier kritisch met u meedenkt en u gevraagd en ongevraagd adviseert.

Wij hechten veel belang aan diversiteit en inclusie in organisaties en hebben Charter Diversiteit (van SER Diversiteit in Bedrijf) ondertekend. Vacatures worden via de site van Diversiteit in Bedrijf gepubliceerd. Door het ondertekenen van de Executive Search Code van Stichting Talent naar de Top hebben wij ons gecommitteerd als (executive) search bureau aan de gezamenlijke missie: meer vrouwen in topposities. Dit betekent dat Geerts & Partners ook opdrachtgevers kan begeleiden in het streven naar meer divers werven en selecteren.

Wij doorlopen met u de volgende 5 stappen:

1

Ophelderen

2

Werven

3

Selecteren

4

Ontmoeten

5

Benoemen

Zij kozen al voor Geerts & Partners

Reeds afgeronde projecten

Lees onze blogs, casepagina of neem contact met ons op

Meer weten?

Sander Geerts ondertekent de Executive Search Code

Van Talent naar de Top

Cases werving & selectie

Lees over hun ervaringen

Zet de ODC-meting in voor uw organisatie

Yris pakt maatschappelijk verantwoorde rol op

Sander Geerts tekent Charter Diversiteit van de SER
Carelien komt graag met u in contact

Wilt u meer weten over werving & selectie?