Als gemeentesecretaris van Mill en Sint Hubert neemt Jean-Paul Ruyters al ruim vier jaar deel aan een ambtelijke fusie. Tijdens deze periode sprak hij een aantal keren over zijn rol met Sander Geerts. Aan de vooravond van de start van de nieuwe gemeente blikt de gemeentesecretaris terug op zijn ervaringen. 

De gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave vormden al jaren de ambtelijke werkorganisatie CGM. Die werd per 1 januari 2022 opgeheven, wanneer de gemeenten samen met Boxmeer en Sint Anthonis fuseren tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk.  

Lokale wensen van de gemeente verbinden met gezamenlijke ambities 

Foto: Jean-Paul Ruyters

De ambtelijke fusie had veel invloed op de rol van Jean-Paul Ruyters: “Als gemeentesecretaris van Mill en Sint Hubert was ik de opdrachtgever van de werkorganisatie CGM en daarmee de verbinder tussen het college van B en W en de ambtelijke organisatie. Ik was verantwoordelijk, net zoals iedere gemeentesecretaris, voor het resultaat voor het college en de inwoners, waarbij de werkorganisatie op afstand stond.” 

Uitdagend vond hij deze situatie wel. “We moesten de ambtelijke organisatie delen met twee andere gemeenten. Het was mijn taak de medewerkers van de organisatie CGM te motiveren en te inspireren, zodat ze met hun project of expertise konden bijdragen aan de ambities van de gemeente Mill en Sint Hubert.” Dat bleek complex, omdat ze voor meerdere gemeenten werkten, maar niet onmogelijk. “Daarnaast zorgde ik ervoor dat ze werkten aan de gemeenschappelijke doelstellingen van de organisatie CGM.” 

Sparren met Geerts & Partners

Jean-Paul vond het prettig om een aantal keren met Sander van Geerts & Partners te sparren. “We bespraken de ontwikkelingen en wat die betekenden voor de gemeenten, hun medewerkers en de werkorganisatie. We spraken over mijn toch wel bijzondere rol, waarin het belangrijk is om goede werkrelaties te creëren op basis van respect en vertrouwen. Dat laatste geldt overigens niet alleen voor het interne netwerk, maar is wat mij betreft ook de basis voor de verhouding tussen overheid en inwoners.” 

Voordelen ambtelijke fusie

Jean-Paul: “Ik was blij dat we tijdens de fusieperiode in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert bleven werken, dicht bij de inwoners en ondernemers. We werkten kleinschalig, in een hecht ‘Team Mill en Sint Hubert’. Ondertussen hadden we de professionele organisatie achter ons waarmee ik als opdrachtgever resultaatafspraken kon maken.” 

Omdat de werkorganisatie een eigen directie had, ontstond de mogelijkheid voor Jean-Paul om betrokken te zijn bij diverse projecten in de regio. “Ik vond het fijn dat ik de ruimte had om actief deel te nemen aan ontwikkelingen in de regio Noordoost-Brabant.” 

Geen algemeen directeur, maar wel eindverantwoordelijk

Voor buitenstaanders was het niet altijd duidelijk wat de rol van Jean-Paul binnen de werkorganisatie betekende. “Ik was niet de algemeen directeur, maar in de praktijk bleef ik in de ogen van het college van B en W de gemeentesecretaris en dus eindverantwoordelijk voor alles wat uitgevoerd werd. En zo voelde dat ook. Het was dus belangrijk om duidelijk te zijn over wat het college kon verwachten. Zo konden we de goede werkrelaties behouden.” 

Posities vervallen door fusie 

De fusie betekent dat de posities van de gemeentesecretaris en het college, de griffier en de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert komen te vervallen. Jean-Paul wordt manager Ruimtelijke Ontwikkeling in de nieuwe gemeente. “Het is fijn om zaken die ik in gang heb gezet ook in uitvoering te kunnen zien.” 

Zit u ook in een nieuwe positie vol uitdagingen? 

Spar eens met Geerts & Partners