Nederland is een nieuw instituut rijker. ABGL, MZ Services en Geerts & Partners introduceren WILL, hét Instituut voor Loopbaan en Leiderschap. “Met deze leerschool bereiken we optimale arbeidsmobiliteit voor onze kandidaten”, zegt Els Putker van Geerts & Partners. “Leiderschapsprogramma’s, workshops en coaching op maat zorgen daarvoor.”

Best of both worlds

WILL zet mensen in beweging. Meestal betekent dat van werk naar werk. Zoals we dat bij ABGL en Geerts & Partners ook al doen binnen het mobiliteitsdienstverband en in het kader van APPA-trajecten. Door met drie organisaties onze krachten te bundelen krijgen bestaande programma’s nog meer inhoud. Het combineert the best of both worlds. Ook worden er nieuwe programma’s en workshops opgezet. WILL is vooralsnog bedoeld voor onze kandidaten.

Learning by doing

Daar staan ABGL, MZ Services en Geerts & Partners voor. Ons eerste programma is al gestart: leiderschap voor eind-verantwoordelijken. Gaandeweg verbeteren we ons aanbod en ontwikkelen we op basis van de behoefte van kandidaten en belangrijke veranderingen op de arbeidsmarkt.

Drie pijlers

WILL bestaat uit drie pijlers: loopbaan, leiderschap en persoonlijke groei. Alle drie zijn ze gericht op het vinden van een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. En je talenten en kwaliteiten ontdekken. Binnen de loopbaan pijler moet je denken aan workshops om je LinkedIn-profiel te verbeteren, hoe je een goede pitch houdt en je krijgt sollicitatietips.

Welk traject je volgt in binnen de pijler leiderschap, hangt af van jouw rol binnen een organisatie. Het verschilt of jij als gemeentesecretaris of als bestuurder werkt. Of misschien heb je de ambitie om hogerop te komen en helpt dit je. Iedere doelgroep krijgt zijn eigen programma.

De pijler persoonlijke groei is het meest flexibel. Want voor jou betekent dat niet hetzelfde als voor een ander. Jij hebt misschien behoefte aan mindfulness-trainingen. Terwijl een ander vitaliteit belangrijk vindt. Daar wordt speciaal voor jou een passend programma voor gekozen in overleg met je loopbaancoach of loopbaanregisseur.

Gestart vanaf de tekentafel

Enerzijds hebben we de aftrap al gehad. Het eerste programma is in volle gang. Binnen dit programma krijgen mobiliteitsdienstverbandkandidaten de ruimte zelf initiatief te nemen door bijvoorbeeld een workshop te leiden of een webinar op te zetten. Zo worden er nieuwe perspectieven ontwikkeld.

Tegelijkertijd zitten we eigenlijk nog aan de tekentafel. Er staat nog een heleboel open en we moeten nog veel keuzes maken. Als je nu nog niet bent aangehaakt, is dat helemaal niet raar. Heb vertrouwen en geduld. Wij betrekken jou zodra we de beste opzet hebben.

WILL jij meer weten?