Interim-gemeentesecretaris

Reageren kan tot en met: 31-12-2025
uur Tilburg max ,-

Profiel interim-gemeentesecretaris

Als gemeentesecretaris / algemeen directeur ben je eerste adviseur van het college van B&W. Je bent eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en WOR-bestuurder.

De kerntaken zijn

 • Je vertaalt bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en adviseert het college over de uitvoering en je monitort de voortgang.
 • Je neemt deel aan beraadslagingen en monitort de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten.
 • Je bent een integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als geheel en individuele leden daarvan.
 • Je hebt een constructieve ‘tandem-relatie’ met de burgemeester.
 • Je neemt deel aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier. Je bevordert en draagt bij aan een goede samenwerking tussen college en raad, alsmede griffie en ambtelijke organisatie.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de (strategische) ontwikkeling van de organisatie.

Competenties en ervaring

 • Aantoonbare ervaring als gemeentesecretaris / algemeen directeur.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving en gemeentelijke besluitvormingsprocessen.
 • Je beschikt over bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
 • Je bent een netwerker die de juiste verbinding legt tussen samenleving, samenwerkingspartners, raad, college en organisatie.
 • Je bent zelfstandig, staat stevig in de schoenen en beschikt over een zakelijke insteek.

Reageren

Geerts & Partners heeft regelmatig opdrachten voor interim-gemeentesecretarissen. Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met Paul Bosman. Of bel Paul op 06-25013988

Reageren kan tot en met: 23-06-2024

Vooraankondiging procesmanager Economie

36 uur Horst max ,-

Reageren kan tot en met: 21-06-2024

Financieel beleidsadviseur

36 uur Dongen max 5.997 ,-

Reageren kan tot en met: 23-06-2024

Beleidsadviseur Huisvesting

40 uur Tilburg max 5.862 ,-