Raad van Advies

In zijn politiek (PvdA) bestuurlijke loopbaan heeft Ruud Vreeman het (duo-) voorzitterschap van deze partij op zich genomen en is hij burgemeester geweest van Zaanstad, Tilburg en Groningen. Op dit moment is Ruud Vreeman lid van de 1e kamer. Naast zijn politiek bestuurlijke functies is Ruud Vreeman zeker ook bekend geworden door zijn vakbondsverleden. Vraagstukken op het gebied van arbeid en organisatie lopen als een rode draad door zijn indrukwekkende loopbaan. Zijn huidige bestuurlijke, adviserende en maatschappelijke nevenfuncties bevestigen dat. Ruud Vreeman is ambassadeur Medezeggenschap.