Raad van Advies

In haar politieke (CDA) loopbaan heeft Karla Peijs de functie vervuld van Minister van Verkeer en Waterstaat (kabinet Balkenende I en II) en Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Daarvoor was zij lid van de provinciale staten provincie Utrecht en lid van het Europees parlement. Bestuurlijk is Karla Peijs nog steeds actief in verschillende commissariaten, advies en maatschappelijke bestuursfuncties binnen de overheid, zorgsector en het bedrijfsleven. Zij is expert op het gebied van economische en organisatiesociologie.