Geerts & Partners heeft een krachtige Raad van Advies. Drs. Karla Peijs, mr. drs. Bruno Bruins en dr. Ruud Vreeman zorgen voor een sterke en zeer deskundige invulling van de RvA.

Gelet op de politieke en bestuurlijke ervaring van deze drie bestuurders binnen de overheid en hun affiniteit en expertise met de thema’s arbeidsverhoudingen en personele mobiliteit vormen Peijs, Bruins en Vreeman een ideale samenstelling van deze RvA.

De Raad van Advies van Geerts & Partners heeft een strategische klankbordfunctie en tot taak de directie te adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van haar businessplan, de arbeidsmarktbewerking voor haar doelgroep en de realisatie van haar groeistrategie. Wij stellen de leden graag aan je voor.

Mr. drs. Bruno Bruins

In zijn politieke (VVD) loopbaan heeft Bruno Bruins de functie vervuld van Minister voor Medische Zorg & Sport in het kabinet Rutte III. Hij was eerder staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III. In 2012-2017 was hij bestuursvoorzitter van het UWV en in 2016-2017 tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep. In het bedrijfsleven is Bruins directeur geweest van Rijks Opleidingsinstituut ROI en Connexxion. Bestuurlijk is de oud voorzitter van de VVD nog steeds actief in verschillende functies. Hij was interim-directeur bij de Haagse vervoersmaatschappij HTM. Staatsraad in de Afdeling advisering, sinds 1 september 2021.

Drs. K. M.H. Peijs (economische en organisatiesociologie)

In haar politieke (CDA) loopbaan heeft Karla Peijs de functie vervuld van minister van Verkeer en Waterstaat (kabinet Balkenende I en II) en commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Daarvoor was zij lid van de Provinciale Staten provincie Utrecht en lid van het Europees parlement.  Bestuurlijk is Karla Peijs nog steeds actief in verschillende commissariaten, advies- en maatschappelijke bestuursfuncties binnen de overheid, zorgsector en het bedrijfsleven.

Dr. R.L. Vreeman (arbeids- en organisatiepsychologie)

In zijn politieke (PvdA) bestuurlijke loopbaan heeft Ruud Vreeman het (duo-) voorzitterschap van deze partij op zich genomen en is actief geweest als burgemeester in Zaanstad, Tilburg en Groningen. Op dit moment is Ruud Vreeman lid van de Eerste Kamer. Naast zijn politieke bestuurlijke functies is Ruud Vreeman zeker ook bekend geworden door zijn vakbondsverleden. Vraagstukken op het gebied van arbeid en organisatie lopen als een rode draad door zijn indrukwekkende loopbaan. Zijn huidige bestuurlijke, adviserende en maatschappelijke nevenfuncties bevestigen dat. Ruud Vreeman is ambassadeur Medezeggenschap.

Lees meer Over Ons

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, vacatures en evenementen.