Terug naar het overzicht

Vacature teamleider Service en Beheer

Deze functie is succesvol ingevuld! Reageren is niet meer mogelijk

Vacature details

Deze functie is succesvol ingevuld!
 • Publicatiedatum: 05-12-2016
 • Uren: 36 uur
 • Contactpersoon: Carelien Liebrecht
Reageren is niet meer mogelijk

Bedrijfsinformatie

Servicecentrum MER
De Midden-Limburgse gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER-gemeenten) hebben samen de gemeenschappelijke regeling (GR) opgericht.
Deze GR Sc MER richt zich op intergemeentelijke samenwerking bij de realisatie van diverse taken op het gebied van bedrijfsvoering en taken in de backoffice van de dienstverlening.
De GR kent een Algemeen Bestuur, bestaand uit de drie Colleges en een Dagelijks Bestuur, bestaand uit de drie burgemeesters.  De directie van het Servicecentrum wordt gevormd door de drie gemeentesecretarissen.  
 
In september 2013 is de GR Sc MER gestart met een gezamenlijke omgevingsdienst. Het betrof hier de backoffice ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein als onderdeel van  het Servicecentrum MER gestart. 
 
Uitgangspunt is dat per 1 april 2017 de Afdeling Bedrijfsvoering zal worden ondergebracht in de GR. De contouren van de afdeling zijn vastgelegd in het bedrijfsplan bedrijfsvoering die het beoogde verandering tot 2019 aangeven. Het nieuwe management (afdelingshoofd en teamleiders) zal als bouwer en bevlogen boegbeeld richting en koers moeten uitstralen rondom de in het bedrijfsplan genoemde contouren. 
 
Het bedrijfsplan richt zich met name op de ambitie, de organisatie en de financiële middelen van de nieuwe afdeling per 2019.  Ten aanzien van de ambitie voor 2019 is uitgangspunt dat we een servicecentrum willen zijn dat model staat voor de samenwerking op interne dienstverlening in gemeenteland. Het servicecentrum blinkt uit doordat de klant centraal staat, het werk op een efficiënte manier wordt gedaan, de klant integrale adviezen ontvangt en er wordt samengewerkt. Medewerkers zijn dienstbaar waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen en kennis wordt gedeeld en is geborgd.
Medewerkers die in het servicecentrum werken zijn trots op de behaalde resultaten, doen met passie en plezier hun werk en kunnen zich ontwikkelen.
 
De nieuwe afdeling bestaat uit het team Advies (30 fte) dat overwegend beleidsadviserend en specialistisch van aard is en het team Service en Beheer (47 fte) dat beheersmatige – en kortcyclische werkzaamheden uitvoert. De totale afdeling bedrijfsvoering bestaat uit circa 80 fte.

Functieomschrijving

Wat zoeken wij?
Voor het team Service en Beheer van de nieuw afdeling Bedrijfsvoering zoeken wij een bevlogen teamleider die de volgende specifieke taken heeft:  

 • Geeft hiërarchisch leiding aan het team Service en Beheer dat overwegend beheersmatig en/of (kort) cyclisch van aard is en doet dit vanuit een integrale benadering van de verschillende bedrijfsvoeringsclusters Financiën, I&A, HRM, DIV en Inkoop
 • Bouwt samen met het afdelingshoofd Bedrijfsvoering aan de nieuwe servicegerichte afdeling Bedrijfsvoering volgens de in het bedrijfsplan genoemde uitgangspunten
 • Stuurt op houding en gedrag van medewerkers en draagt zorg voor realisatie van producten en diensten op het gebied van bedrijfsvoering
 • Zorgt voor resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestaties
 • Geeft invulling en bewaakt de noodzakelijke integraliteit van alle uitvoer van werkzaamheden
 • Bevordert en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten van het team Service en Beheer
 • Initieert, bevordert en geeft invulling aan de samenwerking met de vier opdrachtgevende organisaties en heeft daarbij oog voor de menselijke, zakelijke en bestuurlijke aspecten in de samenwerking
 • Stuurt en adviseert over team overstijgende vraagstukken vanuit bedrijfsvoering
 • Draagt zorg voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures
 • Draagt zorg voor voorlichting en communicatie richting in- en externe partijen
 • Heeft een actuele kennis over alle ontwikkelingen binnen de vakgebieden

Functie-eisen

Wat vragen wij?
Voor deze functie zoeken we een collega die beschikt over een academisch werk- en denkniveau en die affiniteit en ruime ervaring heeft met bedrijfsvoering in breed perspectief en met de afzonderlijke bedrijfsvoeringsclusters die onderdeel uitmaken van het team Service en Beheer. Als stevige persoonlijkheid beschik je over natuurlijk leiderschap en een resultaatgerichte, stimulerende en coachende stijl van leidinggeven. Je beschikt over een ruime mate van conceptueel en analytisch denkvermogen waarbij je in staat bent om op tactisch alsook operationeel niveau te opereren. Wij vinden het belangrijk dat je een politiek bestuurlijke antenne hebt en communicatief sterk bent, zowel mondeling als schriftelijk. Ook moet je goed om kunnen gaan met spanningen en tegenstellingen en in staat zijn vernieuwingen in gang te zetten. Je bent in de staat op een bevlogen manier met een grote mate van bevlogen leiderschap de noodzakelijke verandering vorm te geven. Evenzo belangrijke competenties die onze nieuwe collega kenmerken zijn klant- en resultaatgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn, oordeelsvorming, flexibiliteit, creativiteit, integriteit en stressbestendigheid.

Informatie procedure

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Carelien Liebrecht, senior adviseur via 073-73 70 115. Klik hier voor de printversie teamleider Service en Beheer MER

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
Naast een uitdagende, zelfstandige en veelzijdige functie met verantwoordelijkheden in een 
plezierige werkomgeving bedraagt het salaris maximaal € 4.721,– bruto per maand (functieschaal 11) bij een volledige werkweek. Het betreft een structurele functie voor 36 uur per week.
Het Servicecentrum MER biedt verder een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden en een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer.
De Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) is van toepassing. 

Contactinformatie

Wil je solliciteren? Zie je deze baan wel zitten? Solliciteer dan direct online tot 12.00 uur, 13 december 2016 op www.geerts-partners.nl. 

Omdat hoge eisen worden gesteld aan de specifieke competenties van de medewerkers maakt een (ontwikkel)assessment onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

https://resourcemanager-153ccb56784.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0t580000045jaYAAQ&mediaChannel=a0n580000005wIQAAY
Reageren is niet meer mogelijk