Terug naar het overzicht

Vacature Lid Raad van Commissarissen

Neem contact op met de adviseur
vacancy-logo

Vacature details

vacancy-logo
Vacature is succesvol ingevuld
 • Publicatiedatum: 11-02-2020
 • Locatie: Roermond, Nederland
 • Contactpersoon: Sander Geerts
Neem contact op met de adviseur

Bedrijfsinformatie

OML BV (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg) is gevestigd te Roermond en heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling ten behoeve van de leefbaarheid in Midden-Limburg. De toegevoegde waarde van OML zit in het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Zij tracht het omschreven doel te realiseren door:

 • Het beheren en vitaal houden van werklocaties;
 • Het beschikken over en uitgeven/inzetten van grondposities;
 • Het ontwikkelen van gebieds- en locatieconcepten;
 • Het voeren van acquisitie;
 • Het verstrekken van advies en ondersteunende diensten.

Functieomschrijving

Specifieke Eisen:
Van individuele leden van de raad van commissarissen mag verwacht worden dat zij beschikken over een combinatie van onderstaande kwaliteitseisen en wel op een wijze dat de voltallige raad alle eisen in voldoende mate afdekt. Aldus wordt van een lid verwacht dat hij of zij:

 1. De rol van lid van de raad op een adequate wijze kan vervullen, onder andere door een natuurlijk overwicht, uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, bestuurlijke ervaring, gevoel voor belangentegenstellingen; consensusgerichtheid, motiverend en bindend optreden, aanspreekpunt te zijn;
 2. De financieel-economische informatie die volgens afgesproken formats wordt aangeleverd kan doorgronden en beoordelen vanuit bedrijfseconomische inzichten en conclusies kan vertalen in adviezen aan de directie, dit alles tegen de achtergrond van het ondernemingsplan en het jaarplan;
 3. Investeringsbeslissingen kan beoordelen in het licht van strategie, financiering en risico’s;
 4. Zicht heeft op organisatie- en managementvraagstukken en de directie hierover kan adviseren;
 5. Kennis en ervaring heeft ten aanzien van de diverse bedrijfsprocessen, zowel primaire als ondersteunende, en de gang van zaken binnen OML kan beoordelen;
 6. Visie heeft op de regionale economische ontwikkeling in relatie tot macro-economische trends, overheidsbeleid, activiteiten van marktpartijen; Vorenstaande vooral bezien van uit het ontwikkelaars principe;
 7. Inzicht in juridische vraagstukken (toepassing wet en regelgeving, contractvorming, procesrecht) en vraagstukken van corporate governance;
 8. Ervaring met communicatievraagstukken, public relations en marketing.
 9. Specifiek voor deze functie wordt affiniteit gevraagd met het openbaar bestuur.

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel lid Raad van Commissarissen OML

Functie-eisen

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • Is rolvast met een sterke politieke, bestuurlijke antenne;
 • Brengt persoonlijke kennis en deskundigheid mee, verkregen bijvoorbeeld door een (leidinggevende) functie in de private of publieke sector of in een maatschappelijk erkende functie;
 • Heeft een goed gevoel voor governance en integrale besluitvorming;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, doorvragen, beargumenteren);
 • Heeft een sterk analytisch en conceptueel inzicht en denkvermogen;
 • Beschikt over een positief-kritische en constructieve houding;
 • Is qua persoon te typeren als een teamspeler/samenwerker, hands-on/pragmaticus (‘kort op de bal’), betrokken, sterk verbindend, ‘geen ja-maar type’, laagdrempelig/benaderbaar.

Informatie procedure

Spreekt deze functie je aan, reageer dan vóór 18 februari 2020 en upload jouw CV met motivatiebrief via 

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Miriam Kosterman, project assistent, bereikbaar via 073-7370115.

De voorselectiegesprekken zijn gepland op 19 en 20 februari 2020 in Born. De gesprekken met OML vinden plaats op 11 maart (eerste ronde) in de ochtend en op 20 maart (tweede ronde) op ons kantoor te Born.

Contactinformatie

Wil je meer weten bel dan met Mark Steinen  via 06-21107026   of met Sander Geerts, bereikbaar via 073 – 737 01 15.

Neem contact op met de adviseur