Terug naar het overzicht

Vacature leden Raad van Toezicht

Heb jij kennis en affiniteit met (startend) ondernemerschap en beschik je over een breed netwerk in Limburg? Dan zijn wij op zoek naar jou! Reageren is niet meer mogelijk
vacancy-logo

Vacature details

vacancy-logo
Vacatures met succes ingevuld!
 • Publicatiedatum: 26-11-2020
 • Locatie: Limburg, Nederland
 • Uren: 8 uur
 • Contactpersoon: Carelien Liebrecht
Reageren is niet meer mogelijk
leden Raad van Toezicht

Bedrijfsinformatie

De Stichting StartersCentrum Limburg heeft tot taak mensen die geïnteresseerd zijn in het zelfstandig ondernemerschap te informeren, te adviseren en te begeleiden naar het zelfstandig ondernemerschap. 
Daartoe organiseert het StartersCentrum seminars en startersevents met workshops die voor startende ondernemers interessant zijn. Ook vinden adviesgesprekken plaats met startende ondernemers. Het accent ligt nadrukkelijk op de pré-startfase. Zo informeert, adviseert en begeleidt het StartersCentrum personen, die zich oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap of zeer recent al gestart zijn. Het StartersCentrum verzorgt tevens modules voor bepaalde onderwijsinstellingen.
Het klantenbestand van het StartersCentrum bestaat voor meer dan 65% uit uitkeringsgerechtigden en mensen zonder inkomen. Het StartersCentrum werkt onder meer samen met UWV Zuid-Limburg, UWV Noord- en Midden-Limburg en de Belastingdienst.
Er bestaan nauwe contacten met diverse gemeenten die het StartersCentrum subsidiëren. Het werkgebied omvat de provincie Limburg. Meer informatie vind je op de website www.starterscentrum.nl.

Het team bestaat uit een directeur-bestuurder en een 2-tal adviseurs en heeft een eigen kantoor in Heerlen.  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van locaties in Roermond, Sittard, Maastricht en Venray.

Functieomschrijving

De toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht strekt zich in ieder geval uit tot hetgeen daarover in de statuten is vastgelegd.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren en evalueert dit regelmatig. De leden van de Raad van Toezicht hebben een bij de statuten vastgelegde zittingstermijn van vier jaar en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar. Teneinde de taken optimaal te kunnen vervullen, dient de Raad van Toezicht zo breed mogelijk te zijn samengesteld. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Voldoende kennis van en affiniteit met (startend) ondernemerschap
 • Spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines: financieel-economisch, juridisch, bedrijfskundig & politiek/bestuurlijk, sociaal & Triple-Helix-formule (onderwijs, overheid en bedrijfsleven)
 • Vermogen om jegens elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren
 • Adequaat kunnen voorzien in de klankbordfunctie ten opzichte van de directeur-bestuurder
 • De rol van werkgever van de directeur-bestuurder kunnen vervullen.

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel leden Raad van Toezicht  StartersCentrum-Limburg.pdf

Functie-eisen

Leden van de Raad van Toezicht dienen de doelstelling en de belangen van de stichting te onderschrijven en te behartigen en aan de vormgeving daarvan bij te dragen.

 • Breed inzicht in relevante maatschappelijke ontwikkelingen
 • Een goed evenwicht tussen betrokkenheid enerzijds en professionele distantie anderzijds (op afstand betrokken)
 • Politiek en bestuurlijk sensitief
 • Integer en gewetensvol
 • Beschikken over deskundigheid op minstens één van de genoemde disciplines
 • Op strategisch niveau kunnen acteren
 • Bij voorkeur beschikken over een breed netwerk.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt, dat geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling met eigen en/of derden-organisaties. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met een bestuursfunctie bij een gemeente. Ook ambtenaren en medewerkers van subsidiërende instanties kunnen geen lid worden van de Raad van Toezicht.

Informatie procedure

Herken jij je in het profiel? Reageren kan tot en met 27 december 2020. Upload jouw cv met korte motivatiebrief via de sollicitatiebutton.

De voorselectiegesprekken met Carelien Liebrecht vinden plaats op 4 en 5 januari 2021 in ons kantoor te Born of online. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 20 januari 2021 (eerste ronde) en 10 februari 2021 (tweede ronde).

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks maximaal de toegestane belastingvrije vrijwilligersvergoeding (momenteel € 1.700,-). Daarnaast worden eventuele extra gemaakte kosten vergoed. Een en ander wordt jaarlijks verantwoord in het jaarverslag.

Contactinformatie

Wil je meer weten bel dan met Carelien Liebrecht, senior-adviseur via 06 21 29 76 33.
 

Reageren is niet meer mogelijk