Terug naar het overzicht

Vacature interim teammanager Realisatie en Beheer

Succesvol ingevuld! Reageren is niet meer mogelijk

Vacature details

Succesvol ingevuld!
 • Publicatiedatum: 29-03-2017
 • Locatie: Maasdriel
 • Uren: 36 uur
 • Contactpersoon: Carelien Liebrecht
Reageren is niet meer mogelijk

Bedrijfsinformatie

De gemeente Maasdriel, gelegen in de provincie Gelderland, vormt samen met de buurgemeente Zaltbommel de Bommelerwaard. De gemeente Maasdriel bestaat uit 11 kernen en een aantal buurtschappen. Het gemeentehuis staat in Kerkdriel. 
De gemeente Maasdriel bevindt zich samen met de gemeente Zaltbommel midden in een uitdagende organisatieontwikkeling, waarbij recent is gestart met het samenvoegen van onderdelen van de bedrijfsvoering. Het team Realisatie & Beheer bestaat uit de clusters: Beheer, Maatschappelijk Vastgoed, Voorbereiding en Uitvoering en de Buitendienst.
Het team bestaat uit 25 medewerkers.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiasmerende persoon met managementervaring.  Je bent in staat de verbinding aan te brengen tussen de clusters. Je beschikt over inhoudelijke kennis van het vakgebied.  Tevens ben je gewend om met teams op verschillende locaties te werken.

 • Is teammanager en geeft leiding vanuit de gedachte van integraal management.
 • Management: het faciliteren, plannen, organiseren, integreren, coördineren en controleren van één of meerdere processen. Is verantwoordelijk voor een efficiënt en effectief verloop van het productieproces (bedrijfsvoering), aanwending van middelen (PIOFACHJ), planning en control en budgetten binnen randvoorwaarden (onder meer collegeprogramma, concernplan, beleidsafspraken, begroting) op basis van gemandateerde bevoegdheden.
 • Leidinggeven: het toezicht uitoefenen op en sturen van werkzaamheden en individuele taken. Is verantwoordelijk voor het faciliteren, coachen, stimuleren, motiveren, ontwikkelen, controleren en instrueren van medewerkers. Is verantwoordelijk voor de personele zorg waaronder beoordelings- en/ of functioneringsgesprekken. Maakt werkafspraken en voert werkoverleg.
 • Levert een bijdrage aan het opstellen en realiseren van het teamplan en voert daarover het benodigde overleg met de portefeuillehouder en de directie (contractmanagement).
 • Is verantwoordelijk voor het bevorderen en bewaken van de integraliteit van werken, de samenwerking tussen de te onderscheiden teams, de eenheid van beleid, de kwaliteit en kwantiteit van de producten en diensten en legt daarover verantwoording af.
 • Stimuleert het op tijd leveren van kwalitatief hoogwaardige producten door de inhoudelijke dossierhouders. Mandateert in dit kader de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zover als mogelijk met afspraken over terugkoppeling en voortgangsrapportages en ziet toe op de juiste uitvoering hiervan.
 • Is alert op signalen uit de interne en externe omgeving, reageert hierop en draagt zorg voor interne en externe afstemming.
 • Is lid van het managementoverleg en van daaruit mede verantwoordelijk voor de integrale afstemming met betrekking tot alle primaire en bedrijfsvoeringsprocessen, de opinievorming, het in beeld brengen van ontwikkelingen, het delen van interne en externe signalen en het implementeren van ingezet beleid.
 • Stimuleert het teamoverleg en treedt op als voorzitter en zit zo nodig het vakoverleg voor.
 • Verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.
 • Leidt een team met accent op strategisch-tactische ontwikkeling en advisering.
 • Het werkterrein van het team is overwegend complex en veelomvattend en/of beleidsontwikkelend en beleidsadviserend van aard. Het werkterrein van het team beïnvloedt de strategie van de organisatie en/of kent een sterk extern afbreukrisico.
 • Leidt of neemt deel aan complexe multidisciplinaire regionale en/of gemeentebrede projecten met een politiek en/of maatschappelijk gevoelig karakter.
 • Voert overleg met vertegenwoordigers van diverse (overheids)instanties, maatschappelijke groeperingen en/of netwerken, externe adviseurs/leveranciers en samenwerkingsverbanden, om zo te komen tot afstemming over uitgangspunten en beleid. Voert onderhandelingen.
 • Vertegenwoordigt de gemeente in rechte.

Functie-eisen

 •  Academisch werk- en denkniveau
 •  Kennis van bestuurlijke aangelegenheden, het gemeentelijk takenpakket en de ontwikkelingen op dit terrein.
 •  Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 •  Kennis van en vaardigheid in het (aan)sturen van het team op basis van integraal management en ruime ervaring met programmamanagement en projectmatig werken.

Kerncompetenties:

 • Doel- en resultaatgericht werken 
 • Klantgericht werken 
 • Samenwerken 

Functiegebonden competenties:

 • Helikopterview 
 • Inlevingsvermogen 
 • Besluitvaardigheid 
 • Motiveren 
 • Mensgericht leidinggeven

Informatie procedure

Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Carelien Liebrecht via 073-737 01 15.

Arbeidsvoorwaarden

Deze interim opdracht is vooralsnog voor de duur van een half jaar. Startdatum 1 mei 2017, of zoveel eerder als mogelijk in verband met een warme overdracht.

Contactinformatie

Solliciteren is mogelijk vóór donderdag 6 april 2017, upload je cv met korte motivatiebrief via onderstaande link.

https://resourcemanager-153ccb56784.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0t58000007zRWOAA2&mediaChannel=a0n580000005wIQAAY
Reageren is niet meer mogelijk