Terug naar het overzicht

Vacature Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Een bevlogen en daadkrachtig leider! Reageren is niet meer mogelijk
vacancy-logo

Vacature details

vacancy-logo
Vacature is succesvol ingevuld
 • Publicatiedatum: 24-12-2021
 • Locatie: Nijmegen
 • Uren: 36 uur
 • Contactpersoon: Sander Geerts
Reageren is niet meer mogelijk
Directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Wat doet de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)?

De  ODRN is een samenwerkingsverband van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen en de provincie Gelderland. Zij werken nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bouw en milieu.

In heel Gelderland en Overijssel verzorgt ODRN de vergunningverlening aan en het toezicht op bedrijven met een hoog risicoprofiel die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo).

Samen zorgen zij voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Over de ODRN:

Met zo’n 240 collega’s zet de ODRN zich in voor een goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners. Zo zorgt zij voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Als je bij de ODRN werkt, dan draag je bij aan grote landelijke thema’s zoals circulaire economie, de energietransitie en nieuwe wetgeving (de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor bouwen). De organisatie kenmerkt zich door haar passie voor de inhoud: er werken bevlogen, deskundige professionals. Deze inhoudelijke bevlogenheid wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Professionals krijgen de ruimte en er is vertrouwen in elkaars vakmanschap. De organisatie is opgebouwd vanuit 6 afdelingen, waarbij iedere afdeling een afdelingsmanager heeft. De ODRN heeft een tweehoofdige directie, die bestaat uit de directeur en de directeur bedrijfsvoering. Er heerst een informele collegiale sfeer.

Kijk voor meer informatie op www.odregionijmegen.nl.

Uitdagingen

De ODRN heeft de afgelopen 2 jaar een flinke stap vooruit gezet. Vanuit drie hoofddoelstellingen: meer zakelijkheid, gezamenlijkheid en (inspelen op) nieuwe ontwikkelingen, zijn er veel verbeterslagen gemaakt. Vooral in de bedrijfsvoering zijn, voor het krijgen van grip op de bedrijfsvoering, veel verbeteringen doorgevoerd. Er zijn nieuwe en betere instrumenten en vooral het inzicht in financiën en prestaties is sterk verbeterd. Er is ook meer besef van eigenaarschap en gezamenlijkheid bij de deelnemers gecreëerd. Ook de voorbereidingen op de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen zijn in uitvoering.

Door het bestuur is er ruimte gemaakt voor de doorontwikkeling van de organisatie . Vanuit een constructieve basis zijn er een aantal uitdagingen te benoemen waar de nieuwe directeur mee aan de slag gaat:

 • Er moet nu gewerkt worden aan de kwaliteit van de ODRN, intern gericht op onderlinge verbondenheid van het personeel en de werkdruk. Er is behoefte aan een herkenbare interne structuur, duidelijke aansturing en om de bezetting op orde te krijgen. Hierbij speelt de cultuur en sfeer een belangrijke rol.
 • Het eigenaarschap en de gezamenlijkheid zullen zich moeten bewijzen in de praktijk, vooral bij incidenten, eventuele financiële tegenvallers en kritische vragen vanuit Raden/Staten.
 • Vanuit echte samenwerking moet er doorgepakt worden: eerst met het vaststellen van een regionaal VTH-beleid en daarna met het maken van een meerjarig gezamenlijk programma waarbij de toegevoegde waarde van de ODRN gemaximaliseerd wordt.
 • De vertaalslag van de verbetering op inzicht in financiën en prestaties naar de organisatie: de doorwerking hiervan naar de sturing, structuur en cultuur binnen de ODRN behoeft nog de nodige aandacht.
 • Er is behoefte bij de organisatie en het Dagelijks Bestuur om te kunnen laten zien aan Raden/Staten (en anderen) wat de resultaten zijn van de organisatie en haar doorontwikkelingen, met concrete voorbeelden en toelichtingen.
 • Er is behoefte aan een permanente doorontwikkeling, zodat de organisatie niet stil blijft staan en juist snel en adequaat kan reageren op ontwikkelingen.
 • Er is veel geïnvesteerd in het maken van de verbinding naar buiten vanuit de ODRN. De vertaalslag van ‘buiten naar binnen’ mag nu meer aandacht krijgen. Ook het bevorderen van de integraliteit en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen staat nu hoog op de ontwikkelagenda.
 • Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op de ODRN af. Dat betekent voor de directeur dat hij of zij daar flexibel en proactief op in moet spelen. Waarbij samenwerking, naar buiten en naar binnen, cruciaal is. Er speelt daarbij ook nog de gevolgen van het rapport van de commissie van Aartsen.

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel directeur ODRN

Wat zoeken we?

Wij zijn op zoek naar een bevlogen leider. Je bent de stem van de organisatie. Iemand die impact heeft bij binnenkomst. Een directeur die uitstekend verbinding weet te maken, op alle niveaus. Jij herkent je in de volgende persoonsomschrijving:

Je bent realistisch en tegelijkertijd positief ingesteld. Je weet een zakelijke instelling te combineren met een mensgerichte houding. Hierin heb je een goede balans. Deze weet je te behouden doordat je goed reflecteert met jouw omgeving. Je bent politiek/bestuurlijk sensitief, je weet daarin te anticiperen en proactief te handelen. Je hebt overtuigingskracht. Je bent makkelijk benaderbaar en met je inlevingsvermogen weet je mensen te inspireren. Je bent betrokken, open, eerlijk en transparant, daarmee creëer je ook een veilige omgeving. Je geniet van de professionaliteit van anderen, daarbij geef je hen vertrouwen en ruimte. Je hebt lef en durft los te laten.

Je bent intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan duurzamere, veilige en gezondere leefomgeving en kan dat overdragen.

Je bent een ontwikkelaar: je hebt gevoel bij de verschillende fasen van ontwikkeling van een organisatie, herkent de korte en lange termijn fasen en stuurt daarop aan. Je staat bekend als iemand die de daad bij het woord voegt, mede door jouw besluitvaardig optreden.

Geboden wordt

We zoeken iemand voor 36-uur per week.

Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.675- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (functieschaal 15, salarispeil 1 oktober 2020). Daarnaast wordt er een vrij besteedbaar IKB van 17,05 % aangeboden.

Geïnteresseerd?

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk vóór 30 januari 2022. Upload je sollicitatie via de sollicitatiebutton. 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Sander Geerts via 013-207 10 06.

De voorselectiegesprekken met Sander Geerts vinden plaats op 8,9 en 10 februari 2022. De gesprekken bij de ODRN zijn gepland op 18 februari 2022 (1e gespreksronde) en 25 februari 2022 (2e gespreksronde). 

Reageren is niet meer mogelijk