Terug naar het overzicht

Vacature Directeur bureau / Secretaris raad van bestuur

Vacature is succesvol ingevuld! Neem contact op met de adviseur

Vacature details

Vacature is succesvol ingevuld!
 • Publicatiedatum: 21-05-2019
 • Locatie: Tilburg
 • Uren: 36 uur
 • Contactpersoon: Sander Geerts
Neem contact op met de adviseur

Bedrijfsinformatie

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) bestaat uit 33 scholen voor het voortgezet onderwijs in met name de provincie Noord-Brabant. De scholen zijn in hoge mate zelfstandig en delen samen aspecten en waarden, zoals: de missie, de idealen van goed onderwijs, de katholiciteit, de organisatorische verbondenheid, de regionale verankering en een visie op goed werkgeverschap. OMO is een waarde gedreven organisatie, zij geeft hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit haar kernwaarden: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. De onderwijskundige kracht van OMO ligt in de diversiteit van onderwijsaanbod, want iedere school, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, verwerkelijkt ‘goed onderwijs’ vanuit zijn eigen profiel.
Onder het motto ‘Ontwikkelen doe je samen’ is er een strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023’ opgesteld, hierin wordt richting gegeven aan de ambities van de vereniging, vanuit inspiratie en uitdaging.
“Wij doen het op de OMO-manier” is een uitspraak die past bij OMO en haar medewerkers. Mede door haar schaalgrootte, ruim 62.000 leerlingen en 6.800 medewerkers, is OMO een trendsetter, een eigentijdse en onafhankelijke speler in het voortgezet onderwijs in Nederland. Op de website van OMO (www.omo.nl) tref je uitgebreide info (oa. ‘Koers 2023’) aan over OMO.

Functieomschrijving

 • De functie heeft een tweezijdig karakter, het is van belang dat je vanuit rolbewustzijn en rolzuiverheid handelt. Je bent belangenbehartiger van de raad van bestuur en ook van het bureau. Het is gebleken dat deze ‘dubbelheid’ goed te combineren is, waarbij het van belang is dat je continue in verbinding blijft staan met beide rollen. Een groot voordeel is de ‘executieve kracht’ die deze combinatie met zich meebrengt.
 • Binnen het bureau mag er nog meer integraal worden gewerkt. Er is een goed collegiaal contact tussen de medewerkers, maar er mag op verbinding op de inhoud worden gestuurd. Zeker als het gaat om toekomstgerichte projecten en programma’s heeft onderlinge kruisbestuiving een heel belangrijke functie. Onder andere de druk op de capaciteit binnen de teams staat dit soms in de weg, als directeur ligt daar samen met je MT een uitdaging.
 • Vanuit de schoolleiding is men positief over zowel de kwalitatieve als kwantitatieve ondersteuning vanuit het bureau. Vanuit deze ervaring stelt men contact met het bureau erg op prijs, dit mag voor sommigen nog frequenter zijn. Ook als er geen inhoudelijke vraag is, vindt men het belangrijk om contact te onderhouden, dat het bureau weet wat er speelt bij de scholen. Als directeur stimuleer je dit, zodat het bureau proactief en vraaggericht kan werken.
 • Vanuit de ondersteunende rol voor de raad van bestuur en het directeurschap van het bureau heb je een brede kijk op de totale organisatie. Hierdoor ben je goed in staat om overlappende thema’s en vergelijkbare uitdagingen te zien. Het lerend vermogen van OMO bevorderen, het samen delen en ontwikkelen is een mooie uitdaging waar de directeur van het bureau / secretaris raad van bestuur een belangrijke rol in heeft.
 • Als directeur van het bureau / secretaris Raad van Bestuur draag je gemaakte keuzes uit en blijf je vanuit de besturingsfilosofie handelen, tegen de achtergrond van de dynamiek van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel directeur bureau OMO

Functie-eisen

 • Je beschikt over een WO-werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met (voortgezet) onderwijs en de bereidheid om je hierin op een deskundig niveau te verdiepen;
 • Je bent ervaren in het werken in een complexe context cq een complex netwerk van partijen waar een organisatie mee te maken heeft;
 • Je beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met bedrijfsvoering;
 • Je hebt stevige ervaring als (eindverantwoordelijk) leidinggevende;
 • Je hebt succesvolle ervaring in het aansturen van organisatieontwikkeling.

Informatie procedure

Indien je nog vragen hebt over de functie dan kun je contact opnemen met Sander Geerts, directeur van Geerts & Partners via telefoonnummer 073 737 01 15. Hij informeert je graag.
Met vragen over de procedure kan je terecht bij Miriam Kosterman, onze project assistent, via 073 737 01 15.

Arbeidsvoorwaarden

De directeur van het bureau / secretaris raad van bestuur krijgt een aanstelling met een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De functie wordt gehonoreerd conform schaal 16 CAO VO, salaris min € 5.624 en max. € 7.966. Voor de directeur van het bureau / secretaris raad van bestuur geldt in lijn van rectoren / directeuren binnen de vereniging een aantal bijzondere arbeidsvoorwaarden. Hiertoe zijn vanuit de reguliere arbeidsvoorwaarden onderdelen met betrekking tot werktijden en vakantie, personeelsbeleid en vergoedingen niet van toepassing. Op individuele basis worden hiervoor vervangende arbeidsvoorwaarden afgesproken, binnen een vastgesteld kader.

Contactinformatie

Als wij je interesse hebben gewekt, nodigen wij je graag uit te solliciteren. Wij verwachten van je een geïnspireerde motivatie, waarin je blijk geeft van verdieping in deze vacature en de match met jouw persoonlijkheid. Je kunt tot en met 13 juni 2019 reageren. Upload je curriculum vitae met motivatie via onze website: www.geerts-partners.nl/vacatures.

De voorselectiegesprekken vinden plaats bij Geerts & Partners in Vught op 18 en 19 juni 2019.

De gesprekken bij OMO (eerste en tweede ronde) vinden plaats op 24 juni (1e ronde) en 28 juni (2e ronde) en 3 juli (3e ronde).

Tussen de eerste en tweede gespreksronde vindt een afname van het Odin Development Compass (persoonlijkheidstest) plaats. De persoonlijke terugkoppeling hiervan zal plaatsvinden op 27 juni 2019.

https://resourcemanager-153ccb56784.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0t4H00000qB6sOQAS&mediaChannel=a0n580000005wIQAAY
Neem contact op met de adviseur