Terug naar het overzicht

Vacature directeur Beleid & Uitvoering

Ben jij iemand die verder kijkt en denkt met messcherpe analyses? Neem contact op met de adviseur
vacancy-logo

Vacature details

vacancy-logo
Procedure loopt! Maar heb je interesse in deze functie neem dan contact op met de adviseur.
  • Publicatiedatum: 21-12-2022
  • Locatie: Hoornaar
  • Uren: 36 uur
  • Contactpersoon: Piet Wanrooij
Neem contact op met de adviseur Kennismaken?

De rol van directeur Beleid & Uitvoering

Vanuit een positieve visie op zelforganisatie neem je vanuit de directie de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering in het fysieke en sociale domein. Je gaat uit van een positief mensbeeld ten aanzien van inwoners en medewerkers. Van daaruit ben je geïnspireerd om zowel de kwaliteiten van als de samenwerking tussen mensen te versterken. Je bent een strateeg en hebt het vermogen om verschillende complexe thema’s te overzien en begrijpelijk te vertalen naar hanteerbare strategieën en adviezen. In aansluiting op de geschetste verdeling binnen de directie heb jij affiniteit met beleid op het sociaal en fysiek domein. Collega’s vinden je inspirerend en krijgen energie van je. Het feit dat je verder kijkt en denkt, levert messcherpe analyses op die je vertaalt in concrete oplossingen. Je hebt het lef om verschillende routes te verkennen.

Je bent meer dan goed bekend met ontwikkelingen in het sociale en fysieke domein en op het gebied van inwoners- en overheidsparticipatie. Je draagt de kerncompetenties van nature uit: wendbaar, verbindend, vernieuwend, actief lerend en verantwoordelijk.

De uitdaging: overzicht, samenhang, regie en synergie

De bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven krijgen in Molenlanden een extra kans maar ook een extra lading door eigen initiatieven van actieve inwoners, dorpen, stad, bedrijven en organisaties. Vanuit het stads- en dorpsgericht werken zoekt men daarin naar synergie: meerwaarde door het samen te doen. Dat levert voor de organisatie een bovengemiddeld ambitieniveau op. Zowel inhoudelijk als procesmatig, want samen doen vraagt om dialoog, afstemming en verwachtings-management. Intern doen ze dat vanuit zelforganisatie. Zo spiegelen zij zich aan buiten. Voor het bestuur vraagt dat om stevige advisering om van daaruit comfort te ervaren ten aanzien van hun ambities, beloften en doelen. De complexiteit van opgaven vraagt bovendien om een slagvaardig netwerk buiten de gemeentegrenzen waarin zij zich volwaardig willen positioneren.

Klik hier voor het wervingsprofiel

Geïnteresseerd?

Herken jij je in het profiel? Reageer dan vóór 8 januari 2023 en upload jouw cv en motivatiebrief naar onze website via de sollicitatie button. 

Wil je meer weten bel dan met Piet Wanrooij of Sander Geerts via 013-207 10 06.

De data van de voorselectiegesprekken worden binnenkort via de website gepubliceerd. Zo ook de data van de 1e gespreksronde en 2e gespreksronde bij de gemeente Molenlanden.

Neem contact op met de adviseur Kennismaken?