Terug naar het overzicht

Vacature casemanager Integraal RO

Neem contact op met de adviseur
vacancy-logo

Vacature details

vacancy-logo
Vacature is succesvol ingevuld
  • Publicatiedatum: 30-07-2020
  • Locatie: Valkenburg, Nederland
  • Uren: 24 uur
  • Contactpersoon: Kenzo van Hassel
Neem contact op met de adviseur
casemanager Integraal RO

Bedrijfsinformatie

Valkenburg aan de Geul: een middeleeuws stadje en authentieke dorpen in het cultuurhistorische Heuvelland van Limburg. De naam van de gemeente verwijst naar de hoofdplaats Valkenburg en de rivier de Geul, die min of meer van oost naar west door de gemeente stroomt.
De gemeente bestaat uit de kernen: Berg, Broekhem, Geulhem, Houthem, Oud-Valkenburg, Schin op Geul, Schoonbron, Sibbe, Sint Gerlach, Strabeek, Strucht, Terblijt, Valkenburg, Vilt, Walem en IJzeren en heeft een directe aansluiting op de autosnelweg Maastricht-Heerlen. Verder beschikken zij over NS-stations in de kernen Valkenburg, Houthem en Schin op Geul.  De gemeente telt 16.475 inwoners en heeft een oppervlakte van 3690 hectare.

Een kleine organisatie met gedreven medewerkers (100). Een platte organisatie met een directie en teamleiders. De lijnen binnen de organisatie zijn kort. Er is een informele sfeer, je loopt makkelijk bij elkaar binnen. De medewerkers zijn trots op datgene wat zij met elkaar bereiken. Elk team heeft een teamleider en ressorteert onder de  gemeentesecretaris.

Kerncompetenties van de organisatie: Integriteit, Passie, Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid en Samenwerken.

Functieomschrijving

Als casemanager integraal ruimtelijke ordening toets, beoordeel en regisseer je vergunningaanvragen en ben je verantwoordelijk voor het proces vanaf de eerste oriënterende gesprekken tot de uiteindelijke besluitvorming.  Je voert daarbij regelmatig overleggen met initiatiefnemers van uiteenlopende plannen en probeert daarin gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving. In het proces is ook afstemming binnen de organisatie van groot belang.

Een aanvraag ‘raakt’ vaak vele beleidsterreinen. Als casemanager integraal ruimtelijke ordening moet je daarom op de hoogte zijn en blijven van actueel beleid op het gebied van bijvoorbeeld toerisme en recreatie, natuur en landschap, economie en duurzaamheid. Regelmatig lever je als ‘ervaringsdeskundige’ ook inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van dit beleid. Je belangrijkste toetsingskader blijft echter het bestemmingsplan. Vaak zul je concluderen dat een plan niet voldoet aan het bestemmingsplan of dat er interpretatieruimte is van de planregels.

Bij de toetsing zoek je nadrukkelijk naar de ruimte binnen de regels en bepaal je in overleg met je collega’s of van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. Daarvoor gelden er geen strikte standaardregels en is een ruimtelijke afweging op individueel niveau vaak noodzakelijk.

Als afwijking van het bestemmingsplan ruimtelijk aanvaardbaar is, volg je de noodzakelijke afwijkingsprocedures, waaronder ook de uitgebreide voorbereidingsprocedures zoals een bestemmingsplanherziening of een projectafwijkingsbesluit.

Hierbij spar je actief met collega’s over mogelijkheden binnen de gestelde kaders. Zo ook op inhoud samen met de andere casemanager  met specialisatie RO. Je vertaalt ontwikkelingen, definieert kaders en richtlijnen, maakt college-, raads- en (beleids)nota’s en adviseert ten aanzien van verordeningen op het gebied van omgevingsrecht. Je draagt zorg voor de toetsing, beoordeling en regie van vergunningaanvragen, analyseert strijdigheden en fungeert als opdrachtgever naar adviesbureaus. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afhandeling van de toegewezen vergunningaanvragen. Je draagt zorg voor de afstemming bij omgevingsrecht gerelateerde projecten met een ruimtelijke ordening-zwaartepunt.

Daarbij wordt van jou, behalve een inhoudelijke deskundigheid, ook een hoge mate van politieke sensitiviteit verwacht in de advisering aan college van B&W en gemeenteraad.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een inhoudelijk deskundige (bij voorkeur met juridische achtergrond), met intrinsieke interesse voor wat er in de omgeving gebeurd.

Een daadkrachtige, verantwoordelijk en besluitvaardige collega. Iemand die flexibel en dynamisch is in zijn werkzaamheden. Je denkt in oplossingen door op de juiste momenten  buiten je specialisme te stappen. Het gaat niet alleen om wat het beste is voor de openbare ruimte en het milieu, maar vooral ook wat het beste is voor de mens en hiermee ook welke politieke belangen meespelen.

Zo ben je in staat buiten de kaders van het team en de gemeente te kijken en te adviseren en daarnaast ben je politiek- en omgevingssensitief, integer en kunt snel schakelen.

Klik hier voor het uitgebreide profiel casemanager integraal Ruimtelijke Ordening

Informatie procedure

De voorselectiegesprekken met Kenzo vinden plaats op 31 augustus 2020 in ons kantoor te Born. In verband met de zomervakantie kan op verzoek een ander moment worden gezocht voor het gesprek.
De gesprekken in de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn gepland op 18 september (eerste ronde) en 23 september 2020(tweede ronde).            

Een assessment kan  onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden

Werken in een dynamische omgeving met veel ruimte voor het invullen van je functie. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 2966,66 bruto per maand bij een dienstverband van 24 uren per week (schaal 10, norm 1 juli 2020). Daarnaast wordt een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05 %) aangeboden. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en bepaalt zelf wat het beste past bij je persoonlijke wensen.

Contactinformatie

Herken jij je in het profiel? Reageer dan voor donderdag 27 augustus 2020 en upload jouw cv met motivatiebrief naar onze website via: http://www.geerts-partners.nl/vacatures. Wil je meer weten bel dan met Kenzo van Hassel, 073- 7370115 of 06- 44131311.

Neem contact op met de adviseur