Terug naar het overzicht

Vacature casemanager Integraal Bouwen RO VTH

Reageren is niet meer mogelijk
vacancy-logo

Vacature details

vacancy-logo
Procedure loopt! Reageren is niet meer mogelijk
 • Publicatiedatum: 20-07-2020
 • Locatie: Valkenburg, Nederland
 • Uren: 36 uur
 • Contactpersoon: Kenzo van Hassel
Reageren is niet meer mogelijk
casemanager Integraal Bouwen RO VTH

Bedrijfsinformatie

De gemeente Valkenburg aan de Geul bruist. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoren wij tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar onze gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen en een veelvoud kennen wij een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor onze medewerkers.
We maken niet alleen mooie plannen, we voeren ze ook uit. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een uniek ambtelijk apparaat: gewend om mee te denken met inwoners en ondernemers, korte lijnen met bestuur, hoog ambitieniveau en altijd resultaatgericht. Wij bieden een uitdagende en dynamische functie en werkomgeving waarin je jezelf geen moment zult vervelen.
 
Plek binnen de organisatie
De functie maakt onderdeel uit van het team het team Veiligheid Toezicht en Handhaving. Je werkt nauw samen collega’s van je eigen team en van het team Vergunningen.
Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat. De inzet daarbij is om de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van burgers te vergroten. Als preventieve inzet niet werkt, volgt handhaving. Om kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te bieden is team overstijgend en multidisciplinair samenwerken binnen de gemeente en andere samenwerkingspartners noodzakelijk.
Het team bestaat uit een 21 medewerkers (17.6 fte) en ressorteert direct onder een teamleider.
 

Functieomschrijving

Wat ga je in deze functie doen?
De functie is dynamisch, maar heeft in de kern dezelfde elementen. Je bent bezig op het vakgebied van verordeningen, AWB, WABO, bouwen, wonen, RO, milieu, APV en Bijzonder wetten.
Jouw rol kan worden onderverdeeld in; casemanagement, advies en/of regie en toezichthouder.
 
Casemanagement 

 • beheert en rapporteert over de werkvoorraad van Bouw / RO
 • bepaalt prioriteiten binnen de aanwezige werkvoorraad
 • is verantwoordelijk voor de klantcontacten binnen de werkvoorraad van Bouw / RO
 • leidt projecten op het gebied van toezicht
 • levert input ten behoeve van doorontwikkeling dienstverlening (klantprocessen, protocollen etc.)

(Beleids) advisering en regie toezicht integraal 

 • draagt zorg voor de afstemming van taken en betrokkenen van het proces met betrekking tot de complexe dossiers
 • bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures en draagt zorg voor de toetsing van complexe dossiers/projecten
 • levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over (beleids)aspecten op het terrein van integraal toezicht
 • vertaalt ontwikkelingen en definieert kaders, richtlijnen en uitvoeringsplannen
 • Toezichthouder signaleert, evalueert en ontwikkelt methoden, procedures en technieken
 • rapporteert over de uitvoering van beleid
 • adviseert en rapporteert over optimalisatie en aanpassing van beleid en uitvoeringsregels
 • adviseert, ziet kansen en mogelijkheden ten aanzien van nieuwe wet en regelgeving (omgevingswet, Wet kwaliteitsborging)

Integraal – Bouwen / RO 

 • Uitvoeren toezicht aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden en geldende planologische regels
 • toezicht houden op de uitvoering van de bouw
 • toezicht houden bij bestaande bouw
 • toezicht houden op sloopwerkzaamheden, exclusief asbest
 • toezicht houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften
 • toezicht op de naleving van brandvoorschriften
 • toezicht houden op het gebruik van gebouwen
 • toezicht houden op het gebruik van gronden
 • toezicht houden op werken/werkzaamheden
 • inschakelen van specialist voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid advies van specialist
 • bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondigingen maken
 • adviseren en uitvoeren ten aanzien van complexe handhavingszaken
 • handhaven bij geconstateerde overtredingen
 • verzorgen van gereed meldingen van aanleg, bouw, RO, en/of sloop
 • behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven

Functie-eisen

Wij zoeken iemand die uitblinkt in enthousiasme, prioriteiten kan stellen, flexibel en stressbestendig is en kennis heeft van (bouw)veiligheid en geldende wet- en regelgeving. Je hebt ervaring met bestuurlijk-politieke processen en verhoudingen en oog voor wederzijdse belangen. Jij bent iemand die in staat is het om het “ja, mits”-principe te hanteren en nadrukkelijk zoekt naar de ruimte binnen de regels. Je bent benaderbaar, durft een afwijkende mening te hebben, maar brengt dit met tact en overtuigingskracht.
 

Informatie procedure

Herken jij je in het profiel? Reageer dan tot en met 2 augustus 2020 en upload jouw cv met motivatiebrief via de solliciteer button. 

De voorselectiegesprekken in Born vinden in week 32 plaats. Zodra de data bekend zijn worden die gepubliceerd op onze website.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt maximaal € 4450,- bruto per maand bij een dienstverband van 36 uren per week (schaal 10, norm 1 juli 2020). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05% bovenop het maandsalaris. Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je maandelijks flexibel keuzes maakt over hoe en wanneer je het budget inzet.
Aanvankelijk van kennis opleiding en ervaring kan een aanloopschaal-periodiek aan de orde zijn. Daadwerkelijke inpassing in de functieschaal zal dan pas plaatsvinden als alle taken volledig en conform de gestelde eisen worden uitgeoefend. Alvorens inpassing in de functieschaal zal plaatsvinden, zal een formele beoordeling plaatsvinden door uw directe leidinggevende. Per welke datum deze bevordering dan ingaat, zal via separate besluitvorming worden bepaald. Het betreft een arbeidsovereenkomst, zonder proeftijd voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband.
 

Contactinformatie

Wil je meer weten bel dan met Carelien Liebrecht via 06-21297633 of Kenzo van Hassel 06-44131311.

Reageren is niet meer mogelijk