Terug naar het overzicht

Vacature bestuurslid/ secretaris (onbezoldigd)

Succesvol ingevuld. Neem contact op met de adviseur

Vacature details

Succesvol ingevuld.
  • Publicatiedatum: 24-08-2018
  • Locatie: Utrecht
  • Uren: 1 uur
  • Contactpersoon: Sander Geerts
Neem contact op met de adviseur

Bedrijfsinformatie

Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap. Gehandicaptensport Nederland zet zich in als dienstverlener en belangenbehartiger voor en ten behoeve van haar leden.
Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken. Gehandicaptensport verbindt, maakt fit en laat mensen participeren en excelleren. Dit kan alleen als sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, met voldoende mogelijkheden in de directe woonomgeving.
Gehandicaptensport Nederland maakt zich samen met landelijke partners sterk om de aansluiting van het aanbod met de wensen en behoeften van de gehandicapte sporter/beweger te optimaliseren. Centrale begrippen hierbij zijn diversiteit en keuzevrijheid.

Functieomschrijving

We vragen iemand die beschikt over goede schriftelijke vaardigheden en de voorzitter kan vervangen bij diens afwezigheid. Je hebt kennis van en ervaring op het terrein van personeel en organisatie en/of marketing en/of juridische aangelegenheden. Kennis van governance en organisatiekundige expertise kan een mooie aanvulling zijn op het huidige bestuur, maar is geen must.
Je bent een creatief persoon en staat zeer open voor innovatie. In het omgaan met de andere leden van het bestuur ben je sociaal vaardig, behulpzaam en besluitvaardig. Een gezonde pragmatische inslag, vanuit een brede kijk op het geheel, is kenmerkend voor jouw manier van werken. Humor en relativeringsvermogen zijn onmisbaar. Je bent in staat om inspirerend en initiatiefrijk te zijn, zonder daarbij de realiteit en de praktische haalbaarheid uit het oog te verliezen. Je vindt het gaaf om bijzondere initiatieven te zien slagen en weet daar een steentje aan bij te dragen door een kritische opbouwende sparringpartner van de bestuur en directeur te zijn en goed te netwerken en besluitvaardig te handelen. Je bent goed in staat om wederzijdse belangen te duiden en voor win-win te gaan.  Je bent een origineel denker en kunt non-conformistische handelen wanneer dat nodig is.  

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel bestuurslid Gehandicaptensport Nederland

Functie-eisen

Het toekomstige bestuurslid:
• heeft affiniteit met en is geïnspireerd door de missie en visie  van Gehandicaptensport Nederland;
• heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
• heeft oog voor het doel van Gehandicaptensport Nederland als geheel en van de maatschappelijke omgeving;
• heeft ervaring met besturen met hoge mate van betrokkenheid op hoofdlijnen;
• kan snel overzicht en inzicht verwerven en kan de hoofdlijnen van beleid beoordelen;
• heeft samenwerkingskwaliteiten, is transparant, wekt vertrouwen en kan anderen motiveren en activeren;
• heeft strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot de organisatie;
• kan doortastende beslissingen nemen en beargumenteren;
• heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een bestuur.

Informatie procedure

Indien je nog vragen hebt over de functie dan kun je contact opnemen met Sander Geerts of Theo Hoex, zij informeren je graag.
Met vragen over de procedure kunt je terecht bij Miriam Kosterman, onze project assistent. Beiden bereikbaar via telefoonnummer 073 737 01 15.

Arbeidsvoorwaarden

Wat biedt Gehandicaptensport Nederland?
Bovenal een zeer waardevolle positie in een maatschappelijke relevante organisatie die opereert in een dynamisch speelveld. Daarnaast kent het bestuur een zeer prettige werksfeer in een inspirerende context. Het betreft hier een onbezoldigde functie. Onkosten, zoals reiskosten, kunnen gedeclareerd worden.

Contactinformatie

Als wij je interesse hebben gewekt, nodigen wij je graag uit te solliciteren. Wij verwachten van je een geïnspireerde motivatie. Je kunt tot en met donderdag  20    september reageren.  Upload je curriculum vitae met motivatie via onze website: www.geerts-partners.nl/vacatures.
 
Data gesprekken
De  voorselectiegesprekken vinden plaats op woensdag   26 september  bij Geerts & Partners in Vught.  De gesprekken bij Gehandicaptensport Nederland vinden plaats op donderdag  11 oktober.

https://resourcemanager-153ccb56784.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0t5800000LiCJAAA3&mediaChannel=a0n580000005wIQAAY
Neem contact op met de adviseur