Wij zijn sparringpartner voor bestuur en bestuurder(s)

Als bestuurder, directeur of manager kent u doorgaans het klappen van de zweep. Toch kunt u als leidinggevende ook verrast worden. Vaak word je gesteund door collega’s. Maar je kan er soms ook alleen voor komen te staan. Dat laatste kan veel invloed hebben op uw persoonlijk welbevinden. En wanneer u zich niet comfortabel voelt kan dit ook invloed hebben op het bestuurlijk of ambtelijk rendement of op uw bestuurlijke of ambtelijke toekomst. In dat geval kan ondersteuning van Geerts & Partners de oplossing zijn. Wij helpen u met persoonlijke gesprekken en feedback weer op weg!

Wat biedt Geerts & Partners?
Geerts & Partners kent de bestuurlijke wereld als geen ander. Wij zijn thuis in de wereld van het openbaar bestuur. Met advies en ondersteuning zijn wij actief bij tal van maatschappelijke organisaties (o.a. onderwijs en zorg).  Geerts & Partners beschikt over ervaren personen die hun sporen als bestuurder, directeur of toezichthouder verdiend hebben in het openbaar bestuur, het onderwijs, de zorg en de (top)sport.

De deskundigen van Geerts & Partners zijn unieke en kundige partners. Zij luisteren, analyseren, reflecteren, adviseren en begeleiden in een vertrouwde en discrete setting. In een omgeving waarin iedereen zich dus veilig en beschermd kan voelen.

Voor wie?
Het aangeboden traject van Geerts & Partners is speciaal bedoeld voor bestuurders en leidinggevenden in het openbaar bestuur en in het maatschappelijk veld. Daarbij kunt u denken aan burgemeesters, wethouders, commissarissen, directeuren en managers. Het traject kan ingezet worden op momenten dat leidinggevenden zijn vastgelopen. Nog effectiever is het natuurlijk om die momenten voor te zijn. En eerder te beginnen. Dat moment van vastlopen wil je immers het liefste vóór zijn.                                                                                  
Waarmee kan Geerts & Partners behulpzaam zijn?
Geerts & Partners is een deskundige en ervaren sparringpartner voor burgemeesters, wethouders, colleges van bestuur en vertrouwenscommissies. Het bureau heeft veel relevante ervaring met het begeleiden van colleges. Ook kunt u op onze deskundigheid rekenen bij het formatieproces voor nieuwe colleges en bij de voorbereiding en het begeleiden van vertrouwenscommissies.

Wie zitten er in ons team

Meer informatie?

Wie kunnen u ondersteunen?

wij hebben veel ervaring bij de overheid

Waarvoor kunt ons inzetten?

Wij helpen u graag verder