Cases bestuurlijk advies

Wie is de beste linksbuiten?

Marnix Bakermans is burgemeester van Landerd. Enige tijd geleden organiseerde hij in samenwerking met bureau Geerts & Partners een zogenaamde ‘Heidag’. Aanleiding: er was tussentijds een nieuw college aangetreden. En dat ruim een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ik ervaar dergelijke bijeenkomsten als zeer nuttig. Tijdens dergelijke heidagen kijken we elkaar diep in de ogen en leren we elkaar echt goed kennen