Noloc erkende loopbaanprofessionals

Onze loopbaancoaches zijn Noloc gecertificeerd. Wij werken conform de gedragscode van Noloc. Dat betekent dat zaken rondom opdrachtaanvaarding, begeleiding, rapportage, geheimhouding en werkrelaties zijn geregeld. Ons lidmaatschap van de Noloc houdt ons scherp en actueel. Uitwisseling van kennis en informatie vindt plaats in regiobijeenkomsten en webinars waaraan wij deelnemen. Wij nemen dit mee in de doorontwikkeling van onze diensten. Onze professionals profiteren hiervan.