Op weg naar een andere overheid: werkconferentie ‘Werken aan Geluk’

Gemeente Roerdalen is een van de voorlopers van gemeenten in Nederland die werken aan het vergroten van geluk. Wij willen deze vernieuwing van de lokale overheid, waaraan we samen met onze inwoners, medewerkers en bestuur invulling geven, delen met andere gemeenten. Daarom organiseren wij op 30 november de werkconferentie ‘Werken aan Geluk’. Dit gebeurt in samenwerking met de Academie voor Waarderend VernieuwenThe Thrive en EHERO (The Erasmus Happiness Economics Research Organization).Wij willen bijdragen aan meer geluk voor meer mensen. Geluk in de zin van tevredenheid met het leven als geheel. Om dit te bereiken treedt de organisatie de inwoners vanuit vertrouwen en respect tegemoet. Wij stimuleren de beweging waarin inwoners zelf en samen verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en hun leefomgeving, in hun buurt of dorp. Onze rol is het creëren van goede randvoorwaarden en het werken aan een nieuwe rolverdeling tussen gemeente en samenleving.

Gelukscoördinator Laurens Bijl: “We worden regelmatig uitgenodigd om te vertellen over onze ‘geluksaanpak’ en ontvangen geïnteresseerde gemeenten in Roerdalen. Onze missie om bij te dragen aan geluk spreekt aan. Net zoals onze manier van werken: vanuit de waarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Deze waarden vormen de basis voor de samenwerking met onze gemeenschap en voor de ontwikkeling van onze eigen organisatie. We werken aan de vernieuwing van het lokale bestuur. Steeds meer gemeenten zoeken naar een vergelijkbare invulling. Daarom organiseren we op 30 november een dag om van elkaar te leren, met als doel deze beweging in gemeenten groter te maken.”

website werkconferentiegeluk gemeente Roerdalen

files/nieuws/wervingsprofiel_teamleider_interne_dienstverlening_a.pdf

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel teamleider Begroting en Jaarrekening

Klik hier voor het uitgebreide wervingsprofiel manager Ruimtelijk Beleid