Foto: Els Putker

Voor wie de ambitie heeft om een rol als toezichthouder te vervullen, is een opleiding voor toezichthouder en een certificering vaak wenselijk. Maastricht University (UMIO) en het Bestuurderscentrum is op dit gebied preferred supplier voor Geerts en Partners. Zij bieden deze opleidingen aan. Als deelnemer van de opleiding heb je de keuze uit een breed palet onderwerpen die in de vorm van een Masterclass gegeven worden. Els Putker van Geerts & Partners kan potentiële deelnemers aan de opleiding bij de keuze van de te volgen masterclasses adviseren. Susan Achterberg volgde de opleiding en deelt haar ervaring.

Bestuurlijke ambitie

Het is goed om te weten, volgens Els Putker, dat de opleiding tot toezichthouder niet alleen geschikt is voor voormalig bestuurders. Els: “Iedereen met een ambitie voor een toezichthoudende rol in een maatschappelijk relevante omgeving kan aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan een rol in de Raad van Toezicht (RvT) binnen een maatschappelijke organisatie, het onderwijs of de zorg.” In deze functie hou je toezicht op het bestuur van de organisatie.

Bijscholen

Susan Achterberg-Meertens

De grootste drijfveer voor Susan om de opleiding te doen, was de wens om zich als Aankomend Toezichthouder te oriënteren op andere sectoren. Susan: “De laatste jaren was ik actief bij gemeenten en de Rijksoverheid. Ik wilde mijn focus verleggen naar onderwijs en zorg, vandaar mijn keuze voor deze opleiding.”

Voor Susan een logische stap. “Ik vind het belangrijk dat je je als toezichthouder blijft bijscholen. Zo blijf je op de hoogte van trends en ontwikkelingen. En kun je écht een maatschappelijke bijdrage en toegevoegde waarde leveren. Juist dat maakt het vak zo mooi.”

De opleiding Aankomend toezichthouder van UMIO/Bestuurderscentrum bestaat uit minimaal zes en maximaal tien masterclasses. Theorie wordt gekoppeld aan stageperiode bij een instelling of organisatie. Deze thema’s worden onder andere aangeboden:

  • Good governance;
  • Risicomanagement;
  • Strategievorming;
  • Finance;
  • Toezichtdynamica;
  • Belangenverstrengeling en integriteit;
  • Duurzaam ondernemen;
  • Leiderschap.

Theorie combineren met praktijk

Susan volgde een programma dat 18 maanden duurde. “De studie koppelt theorie aan de praktijk. Dat is erg prettig en nuttig. Zo volg ik een aantal masterclasses en ben ik toezichthouder bij een stichting binnen het primair onderwijs. Daar breng ik het geleerde direct in de praktijk.”

Masterclasses bij UMIO

De masterclasses richten zich op verschillende thema’s. Zo kunt u zich als toezichthouder onderscheiden met specifieke kennis. Els: “Dat is gunstig omdat toezichthouders altijd onderdeel zijn van een team. Door te specialiseren, kunt u uw collega’s goed aanvullen. Wie wil adviseren op het gebied van duurzaamheid, is gebaat met masterclasses over dat thema. Wie zich liever specialiseert vanuit mens en cultuur, raden wij bijvoorbeeld de masterclass toezichtdynamica aan.”

Susan heeft goede ervaringen met deze modules. “De masterclasses nemen een dagdeel in beslag. Het zijn interactieve bijeenkomsten en je kunt ter plekke vragen stellen en discussies voeren. De docenten zijn deskundigen die ruime praktijkervaring hebben. Qua intensiteit zijn de masterclasses goed te combineren met een baan. Het blijft wel een tijdsinvestering en daarom is het fijn dat je ze gespreid kunt inplannen.”

We werken al langere tijd succesvol samen met UMIO: meerdere kandidaten kwamen positief en met extra bagage terug van de opleiding. – Els Putker

Els Putker begeleidt meerdere aankomend toezichthouders op weg naar UMIO. Zo adviseert ze over de keuze voor masterclasses. “Voordat ik advies uitbreng, ga ik eerst de wensen van de deelnemer verkennen. Welke ambities heeft diegene, welke specialisatie is passend bij haar of zijn profiel? Daar baseer ik de aan te raden masterclasses op.”

Geerts & Partners adviseert om minimaal vier masterclasses rondom governance te doen. Dit om voldoende kennis te hebben van het bestuurlijk functioneren van een organisatie.

Zet de eerste stap naar een functie als toezichthouder. Vraag Geerts & Partners om advies en ondersteuning.

Stel Els uw vraag

Download folder Opleiding Aankomende Toezichthouders UMIO

Download folder Masterclasses Toezichthouders en Bestuurders UMIO