sport&zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Zij kunnen met hun kennis en kunde van het Nederlandse bedrijfsleven al ruim 15 jaar de unieke Nederlandse sportinfrastructuur behouden én verbeteren. Wij zijn blij deel te mogen nemen aan het netwerk van sport&zaken en het dynamische sportlandschap van Nederland!

Bijdragen aan een vitale sport

Volgens Geerts & Partners directeur Sander Geerts sluit het bureau zich graag aan bij het netwerk van sport&zaken om sportbesturen te helpen in hun ontwikkeling en te ondersteunen bij werving & selectie van bestuurders. “We hebben Brabantse roots (kantoor in Vught) en een kantoor in Born, met een groot netwerk in het publieke domein. Tevens hebben wij in Midden-en Noord-Nederland een goed netwerk. We houden zelf van sport en willen graag bijdragen aan een vitale sport door goede bestuurders te werven en selecteren.”

Brede achterban

Bij de sportbonden in Nederland zijn ongeveer 500 bestuurders actief en zij kunnen allen sport&zaken inschakelen o.a. voor hulp bij governance vraagstukken of voor werving & selectie. “Het is dan ook goed om verschillende bedrijven in het netwerk te hebben die kunnen helpen en een specifieke achterban hebben. We hebben Geerts & partners leren kennen en zijn erg blij dat ze actief worden in ons netwerk. Een goed bestuur is zo belangrijk voor een bond en de ontwikkeling van de sport”, aldus Roel Roelfzema en Janna Buitenrust Hettema van team Support.

Over sport&zaken

sport&zaken brengen samenwerkingen tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport. Door ons uitgebreide netwerk en ervaring met zowel de sportwereld als het bedrijfsleven, brengen we samenwerkingen tot stand die voor beide partijen rendement opleveren.