Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115 / 046 45 84 076
Menu

"Wie is de beste linksbuiten?"


Marnix Bakermans is burgemeester van Landerd. Enige tijd geleden organiseerde hij in samenwerking met bureau Geerts & Partners een zogenaamde ‘Heidag’. Aanleiding: er was tussentijds een nieuw college aangetreden. En dat ruim een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dan zult u er op korte termijn weer één moeten organiseren. Bakermans: “Ja als het college van burgemeester en wethouders verandert, zal dat zo zijn. Ik ervaar dergelijke bijeenkomsten als zeer nuttig. Tijdens dergelijke heidagen kijken we elkaar diep in de ogen en leren we elkaar echt goed kennen. Dat is goed want we zullen geruime tijd samenwerken en dan is het goed om te begrijpen hoe de ander denkt en werkt. De onderwerpen zijn dus niet alleen van inhoudelijke aard maar vooral persoonlijk. Ik ben overigens gewoon deelnemer. Bureau Geerts & Partners begeleidt ons hierbij in de persoon van Ulco Wieringa. “

Spiegel

“Tijdens de bijeenkomsten is het vooral belangrijk dat we stilstaan hoe we onze rol in relatie tot elkaar weten in te vullen. Jaarlijks doen we dat tenminste één keer. We geven elkaar feedback en houden elkaar de spiegel voor. Het krijgt soms een heel persoonlijk karakter. Ulco die ons daarbij begeleidt biedt een theoretisch kader vanuit de psychologie dat maakt het interessant en ook gewoon leuk. “

Geen solo-sport

“Besturen is geen solo-sport, dat doe je als een team en daarbij zoek je naar elkaars kwaliteiten. Je zoekt als het ware naar je eigen rol in dat team, je eigen plek op het veld. Wie is de beste linksbuiten? Daar leer je als persoon van en word je er hopelijk beter van. Ikzelf leer bijvoorbeeld dat ik me niet teveel met de inhoud moet bemoeien maar juist boven de inhoud uit moet blijven stijgen. Door elkaar goed te leren kennen, leer je als team ook hoe je als team beter met dilemma’s om kunt gaan. Alles met het doel een beter college te worden. Overigens moet ik zeggen dat Geerts & Partners, in de persoon van Ulco Wieringa, een groot compliment verdient over de wijze waarop zij de begeleiding vorm weten te geven.”

 Vught, 12 april 2018

Volg ons via  Volg ons via 


Terug naar overzicht
Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T046 45 84 076
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie