Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Niet terugkeren hoeft geen pijnlijke ervaring te zijn


Geerts en Partners voert de APPA-regeling uit. Er zijn de afgelopen jaren heel wat wethouders die hiervan gebruik maakten. Er is echt tijd en rust voor nodig om je op je loopbaan te oriënteren. Geerts en Partners sprak met wethouder René Peerenboom uit Uden. We wilden weten wat hem bewogen heeft zich op zijn loopbaan te oriënteren.

“Als wethouder heb je het eigenlijk te druk om je met je eigen loopbaan bezig te gaan houden. Tenminste ik heb ervaren dat ik daar eigenlijk niet de tijd voor nam. Natuurlijk dacht ik daar wel eens over na, ik denk zoals de meesten dat wel doen. Maar nu eens serieus kijken waar ik nu sta en waar ik over een aantal jaren wil staan dat vraagt om rust en tijd”. René is bijna twaalf jaar in zijn rol als wethouder actief bij de gemeente Uden.

Afscheid niet lichtvaardig

Hij heeft aangegeven zijn functie als wethouder niet voort te zetten: “Ik nam die stap niet lichtvaardig, ik heb daar echt over nagedacht en stilgestaan bij vragen als: ben ik klaar als wethouder, heb ik naar vermogen voldoende bijgedragen, heb ik bereikt wat ik wilde bereiken in mijn rol als wethouder”. René geeft aan dat het geen lichtvaardig besluit was afscheid te gaan nemen. “Ik heb met ongelooflijk veel plezier als wethouder mooie dingen kunnen doen. Ik heb me mogen bezighouden met projecten die er echt toe doen en in mijn beleving echt bij kunnen dragen aan een betere omgeving. Dat beschouw ik als een voorrecht en daarvoor ben ik dankbaar ”. Waarom dan stoppen?

Transparant kunnen zijn

“Ik oriënteer me voordat ik in de situatie terecht kom waarin ik minder makkelijk kan kiezen, bijvoorbeeld als je niet terugkeert als wethouder. Bovendien is het nu echt mijn besluit en kan ik daarom transparant zijn over mijn besluit. Ik heb de media vrijwel direct op de hoogte gesteld. Zodat er direct duidelijkheid is ontstaan over waar ik sta. Dat is naar iedereen goed denk ik. Mijzelf geeft het de noodzakelijke ruimte zodat ik me in relatieve rust kan voorbereiden op deze nieuwe stap in mijn leven”.

Reflecteren is het sleutelwoord

Reflectie is het sleutelwoord voor wethouders die zich oriënteren op hun loopbaan. Geerts en Partners hoort dit vaak en dat gaat verder dan alleen het wegen van competenties van mensen. René zegt er dit over: “Ik heb mijn besluit in relatieve rust kunnen nemen en niet in de drukte van alle dag. Als je ruimte creëert in je hoofd om na te denken, denk ik dat het verstandig is dat tijdig te doen. Ik beschik over een goed netwerk, ik kan me daarom goed oriënteren en bovendien wil ik mijn expertise ook elders inzetten. Ik heb in de gesprekken met Geerts en Partners goed kunnen reflecteren op waar mijn competenties liggen, hoe ik in mijn persoonlijk leven sta en wat ik te bieden heb. Daarnaast heb ik drie periodes als wethouder gefunctioneerd.

Mogelijkheden

René ziet voor zichzelf  genoeg mogelijkheden. Hij heeft als wethouder ruime ervaring om de verbindende factor te kunnen zijn in de samenwerking waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Daar krijgt hij energie van, zeker als zaken complex zijn. “Ik zie voor mijzelf bijvoorbeeld een rol in het publieke domein. Ook als het gaat om organisatieverbetering beschik over ruime bestuurlijke ervaring”. Niet terugkeren hoeft dus geen pijnlijke ervaring te zijn, zo geeft René aan.

Volg ons via  Volg ons via 


Terug naar overzicht
Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Den Haag
Plein 17B
2511 CS Den Haag

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Tilburg
Charles Stulemeijerweg 17
5026 RS Tilburg

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Zwolle
Regus Zwolle Trade Centre, Grote Voort 293
8041 BL Zwolle

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie