Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115 / 046 45 84 076
Menu

Vacature - Raadsgriffier a.i.

Terug naar overzicht


Publicatiedatum: 05-03-2018
Locatie: Mill
Uren: 28
Contactpersoon: Alphons Rikken
Telefoonnummer: 073 737 01 15


Raadsgriffier a.i. gemeente Mill/Sint Hubert (28h/week)

Bedrijfsinformatie


De gemeente
Mill en Sint Hubert kenmerkt zich door een zeer gevarieerd landschap en ligt tussen het Raamdal en de “vroegere Peel”. De gemeente bestaat naast de hoofdkern Mill uit de dorpen Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Er wonen bijna 11.000 inwoners en heeft een uitgebreid verenigingsleven.

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert telt 15 zetels, verdeeld over 4 fracties.
De gemeente kent drie raadscommissies: Ruimte & Economie, Samenleving & Bestuur en de Audit commissie.
Het College van B&W bestaat uit de burgemeester en twee wethouders.
Ambtelijke organisatie
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten Mill en Sint Hubert, Cuijk en Grave samengevoegd in de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM. . Er is sprake van bestuurlijke zelfstandigheid Vanuit deze werkorganisatie wordt de dienstverlening aan de drie gemeenten verzorgd.
Griffie
De gemeenteraad wordt ondersteund door een griffier, een plaatsvervangend griffier en  administratieve ondersteuning. De plaatsvervangend griffier en de administratieve ondersteuning voor de griffie worden geleverd vanuit de Werkorganisatie CGM. 
De griffier heeft een sleutelpositie ten aanzien van de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad. Met de burgemeester en gemeentesecretaris vormt de griffier hét scharnier tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

Functieomschrijving


Taken griffier:
 • gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan gemeenteraad, fracties en individuele raadsleden;                  
 • adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de invulling van zijn rol
 • advisering over het toegankelijk maken van raadsinformatie;                                                                                                           
 • advisering en bewaking van de raadsbudgetten;                                                           
 • verantwoordelijk voor de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen,voorstellen en vragen van de gemeenteraad en het nakomen van afspraken/toezeggingen door het college;                                                                            
 • verantwoordelijk voor de kwaliteit van voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van raadsvergaderingen, commissies en werkgroepen;
 • verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen;
 • zorgt voor de juiste afstemming met de secretaris over de ondersteunende taken van  de ambtelijke organisatie structureel aan de raad;
 • onderhoudt een goede samenwerkingsrelatie met de gemeentesecretaris, gericht op samenwerking binnen de gemeente;
 • neemt wekelijks deel aan de driehoek (griffier - voorzitter raad/burgemeester - secretaris)  
 • fungeert als eerste aanspreekpunt voor de burger en adviseert en ondersteunt de raad bij communicatie met de burgers;
 • participeert in netwerken binnen en buiten de gemeente;
 • onderhoudt binnen CGM maar ook in het Land van Cuijk relevante contacten op zowel bestuurlijke en ambtelijke niveaus;
Over de werkzaamheden legt de griffier verantwoording af aan de werkgeverscommissie.

Functie-eisen


Competenties:
- Overtuigingskracht
- Organiserend vermogen
- Oplossingsgericht
- Samenwerking
- Sensitiviteit (voor omgeving, bestuur, organisatie en medewerkers)
- Schakelvermogen (in relatie tot situaties en tot personen)
- Open en toegankelijk, contactueel/communicatief sterk
- Relativeringsvermogen/humor
gevraagd wordt:
- een relevante HBO+opleiding met aanvullende bestuurskundige kennis en ervaring;
- verstand van en gevoel voor het politiek-bestuurlijk functioneren van de lokale overheid;
- relevante werkervaring, bij voorkeur op het snijvlak politiek/bestuur en ambtelijke organisatie;
- relevante ervaring met het organiseren en sturen van projecten en processen.
- kennis van relevante wet- en regelgeving;

Informatie procedure


De selectieprocedure:
Voor de selectie treedt op de werkgeverscommissie van de raad.
Er zijn 2 rondes
selectiegesprekken voorzien
 

Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T046 45 84 076
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie