Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Vacature - procesmanager werklocaties

Terug naar overzicht

Deze vacature is succesvol ingevuld


Publicatiedatum: 30-05-2016
Locatie: Eindhoven
Uren: 36
Contactpersoon: Carelien Liebrecht
Telefoonnummer: 073 737 01 15


Deze vacature is succesvol ingevuld

Bedrijfsinformatie


Metropoolregio Eindhoven is een gemeenschappelijke regeling voor de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant.

De regio Eindhoven is een metropool met circa 750.000 inwoners. Een agglomeratie, bestaande uit een fijnmazig netwerk van twee steden en een groot aantal dorpen. Dorpen en steden die onderling zeer sterke functionele verbanden hebben. De regio is een geheel; een zogenaamd daily urban system.

De gemeenten werken al lang, met veel succes, samen om de regio verder te ontwikkelen. Gezamenlijk vormen zij een toptechnologische regio waar het goed wonen en leven is. Internationaal wordt dat ook erkend en heeft de regio een geweldige reputatie. Echter een goede  reputatie als Brainport en “de slimste regio van de wereld” geeft geen garantie voor de toekomst. De regio moet zich verder blijven ontwikkelen. De 21 gemeenten samen kunnen de welvaart en het welzijn van deze regio verbeteren.

De Metropoolregio Eindhoven wordt organisatorisch ondersteund door een kleine ambtelijke professionele organisatie die de bestuurlijke samenwerking faciliteert. Kijk ook op www.metropoolregioeindhoven.nl voor meer informatie over de regionale agenda en ambities van de regio.

Context Werkplaats Werklocaties

Nooit eerder gingen de veranderingen in zo’n rap tempo als nu. Het vraagt het maximale van het regionale bedrijfsleven om in dit gevraagde tempo te blijven werken. Een excellente werkomgeving is daarvoor een must. Bij de realisatie hiervan komt de overheid steeds meer in een ondersteunende rol.  De markt vraagt niet om een overheid die bepaalt hoe de ruimte er uit ziet, wel om een overheid die de kaders maakt en het bedrijfsleven ondersteunt waar mogelijk. Zeker op het gebied van  werklocaties ligt er de komende jaren een grote uitdaging om de concurrentiepositie van de regio te  behouden en waar mogelijk te versterken.

Werkplaats Werklocaties

De werkplaats heeft als doel een excellent vestigingsklimaat te creëren; een goede balans tussen vraag en aanbod van regionale werk- en detailhandelslocaties.  De primaire focus ligt daarbij op de kwaliteit van de locaties. Om dat doel te bereiken werkt de werkplaats met twee teams: team bedrijventerreinen en team detailhandel, die allebei triple helix zijn samengesteld.  

Detailhandel

De komende periode staat in het teken van de uitvoering van de vastgestelde regionale detailhandelsvisie. Daarbij gaat het om afstemming van initiatieven met een bovenlokale impact, het inventariseren van knelpunten en het delen van kennis en informatie over actuele thema’s.    

Bedrijventerreinen

In de subregio’s wordt gewerkt aan een herijking van de bedrijventerreinenprogrammeringen. De nieuwe programmering moet eind 2016 definitief zijn. Vanuit het team bedrijventerreinen wordt het gesprek over actuele thema’s, zoals logistiek, georganiseerd en gefaciliteerd. Daarnaast is kennisdeling een belangrijk doel. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis en ervaringen, maar ook het organiseren van een training 'planschade voorkomen'.

Functieomschrijving


Uitdagingen voor procesmanager werklocaties

Als procesmanager ben je toekomstgericht en werk je samen met anderen aan het realiseren van de doelstelling van de Werkplaats. Deze is niet in beton gegoten en zal gedurende het proces om bijstelling en vernieuwing vragen. Aan jou de taak om dit proces in te richten en alle betrokken partijen daarin te faciliteren. Niet door alles zelf te gaan doen, maar door de juiste condities te scheppen.

Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor het:

 • organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten van de Werkplaats (team bedrijventerreinen en team detailhandel);
 • initiëren en bewaken voortgang op de verschillende acties;
 • organiseren, voorbereiden en voorzitten ambtelijke werkgroep Werklocaties;
 • inhoudelijk voorbereiden deelsessies tijdens het Regionaal Platform en Regionale Raadsledenbijeenkomsten.

Voor dit jaar (2016) staat het volgende op het programma:

 • Uitvoering van de Regionale Detailhandelsvisie;
 • Subregionale bedrijventerreinprogrammeringen samenbrengen tot één geheel;
 • Organiseren en faciliteren van het gesprek over het thema logistiek en het komen tot keuzes over mogelijke vervolgacties;
 • Kennisdeling en faciliteren van het gesprek over actuele thema’s, bijvoorbeeld flexibiliteit in ruimtelijke plannen, gevolgen PAS voor bedrijventerreinontwikkeling, herstructurering.

Dit doe je niet alleen maar met alle partijen (bedrijfsleven, onderwijs en overheid), waarbij je samen optrekt met de bestuurlijk trekker van de Werkplaats. Je vervult hierbij de rol van initiator, katalysator, stimulator en regisseur van dit proces op tactisch niveau. De rollen en taken van een procesmanager zijn hierbij vooral en bovenal die van procesverantwoordelijke, waarbij inhoud wel van belang is, maar geen uitgangspunt meer is voor succesvol functioneren.  

Profiel procesmanager werklocaties

De kernkwaliteiten van een procesmanager zijn: verbinden, versnellen, vernieuwen en toekomst gericht.

Je bent in hoge mate politiek-bestuurlijk sensitief en weet de relatie aan te gaan. Het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving vind je niet alleen een uitdaging, maar je voelt je daar goed bij.  Bestuurders werken graag met je, omdat je begrip hebt voor hun vragen en dit weet om te zetten in acties en resultaten. Je bent geloofwaardig en vertrouwenwekkend.

Je beschikt over een onderzoekende en analytische geest, bent nieuwsgierig en durft vragen te stellen! Je maakt je context en inhoud makkelijk eigen. Hierbij kun je moeiteloos schakelen van strategisch denken naar handelen; of dit nu het schrijven van een stuk betreft of het organiseren van een bijeenkomst of evenement; jij bent in je element. Voor jou geen gebaande paden, jij gaat op zoek naar nieuwe antwoorden en creatieve oplossingen en bent in staat anderen daarbij te mobiliseren.

Je bent een verbinder en bent in staat partijen bij elkaar te brengen. Je schakelt makkelijk tussen de verschillende partijen en belanghebbenden. Je kunt de verschillende belangen goed duiden en weet deze te overbruggen en naar een hoger niveau te tillen. Waar nodig breng je tempo aan in het proces, beschik je over de benodigde slagkracht en pleegt interventies waar het proces en de relatie daarom vraagt; dit alles met het doel van de Werkplaats voor ogen.

Voor jou is werken in de regio Eindhoven niet zomaar een baan. Je wilt je verbinden aan de strategische opgaven van Metropoolregio Eindhoven en Brainport en daar een actieve bijdrage aan leveren. Daarbij kun je meebewegen met de omgeving, niet alles hoeft van tevoren vast te liggen en voel je je thuis in een organisatie, waar denken en doen samengaan.Functie-eisen


 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • brede ervaring met en kennis van de aangegeven kerntaken;
 • ruime kennis en ervaring met procesmanagement binnen beleidstrajecten met een tactische focus;
 • ruimere ervaring binnen het brede speelveld.


Arbeidsvoorwaarden


Wat biedt Metropoolregio Eindhoven? 

Werken in een dynamische omgeving, dicht bij bestuur en politiek, samen met professionals met veel ruimte voor eigen inbreng. Binnen een team van procesmanagers waar je kennis kunt delen en ervaringen kunt uitwisselen. Een organisatie, die gekenmerkt wordt door leren, onderzoeken en resultaten boeken en trots.

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 5.363,- bruto per maand bedraagt (36 uur, schaal 12). Daarnaast biedt Metropoolregio Eindhoven een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaardenregeling van Metropoolregio Eindhoven is gebaseerd op de CAR/UWO voor gemeenteambtenaren.Informatie procedure


Ben jij de collega die wij voor Metropoolregio Eindhoven zoeken, solliciteer dan voor 18 mei 2016 en stuur je CV met motivatie naar info@geerts-partners.nl ter attentie van Carelien Liebrecht onder vermelding van ‘sollicitatie procesmanager werklocaties’.

De gesprekken bij Geerts & Partners in Vught vinden plaats op 24 en 25 mei 2016. Een assessement kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De gesprekken bij Metropoolregio Eindhoven vinden plaats 1 juni 2016 in de middag (onder voorbehoud).Contactinformatie


Herken je je in dit profiel en wil je deze uitdagende functie gaan vervullen? Dan maken we graag kennis met je. Voor meer informatie over de functie en/of procedure kun je bellen met Carelien Liebrecht,  073-7370115 of 06-21297633.


Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Den Haag
Plein 17B
2511 CS Den Haag

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Tilburg
Charles Stulemeijerweg 17
5026 RS Tilburg

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Zwolle
Regus Zwolle Trade Centre, Grote Voort 293
8041 BL Zwolle

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie