Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Vacature - interim afdelingshoofd dienstverlening tot eind 2016

Terug naar overzicht

Type: verandermanager, ervaring met programmatisch werken


Publicatiedatum: 25-07-2016
Locatie: Leudal
Uren: 36
Contactpersoon: Carelien Liebrecht
Telefoonnummer: 073 737 01 15


Deze vacature is met succes ingevuld!

Bedrijfsinformatie


De gemeente Leudal
Centraal in Midden-Limburg, tussen de 2 centrumsteden Roermond en Weert in, maar ook gelegen tussen de Peel en de Maas én grenzend aan België, ligt de grote plattelandsgemeente Leudal. Leudal heeft ruim 36.000 inwoners verdeeld over 16 dorpskernen en is met een oppervlakte van circa 165 km² een van de grootste gemeenten van Limburg. De gemeente heeft de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Er zijn veel bedrijven, winkels, scholen, verenigingen en sportfaciliteiten. Bijzonder is het grote natuur- en bosgebied Leudal waaraan de gemeente haar naam ontleent. Ook de dorpskernen beschikken over veel groen. Het uitgestrekte buitengebied herbergt vele agrarische bedrijven.
 
De organisatie
Binnen Leudal is onlangs een nieuwe hoofdstructuur vastgesteld bestaande uit een tweehoofdige directie en een drietal afdelingen (dienstverlening, co-creatie en bedrijfsvoering). De vertaling van de hoofdstructuur naar de fijnstructuur vindt op dit moment plaats onder meer door middel van re-design van de werkprocessen. Streven is om deze structuur  ultimo derde kwartaal  2015 vast te stellen.
 
De gemeentesecretaris is naast eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie vooral bestuurlijk, strategisch en extern gericht, zij is 1e adviseur van het college, projectleider van de organisatieontwikkeling, verantwoordelijk voor het realiseren van de ombuiging en boegbeeld voor de samenwerking met andere partijen. De adjunct is verantwoordelijk voor de beheersmatige aansturing van de  organisatie en dus met de aansturing van de 3 afdelingen. Directie en afdelingshoofden vormen samen het Management team. Zij zijn verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de organisatie hetgeen zich vertaald in een specifieke veranderopgave per afdelingshoofd.

Functieomschrijving


Voor de afdeling dienstverlening zoeken wij een bouwer en boegbeeld, met externe focus die dit weet te vertalen naar een meer integrale werkwijze
 
Leudal wil de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Kern hierbij is dat we de vraag van de klant centraal stellen, leren (om)denken en handelen vanuit klantbehoeften en onze dienstverlening daarop integraal gaan inrichten. Dit vraagt denken in oplossingen, op zoek gaan naar onderlinge samenwerking en ketenaanpak. Heldere kaders over en de goede vormen van digitale dienstverlening en informatievoorziening zijn daaraan onlosmakelijk verbonden.

Functie-eisen


Wij zoeken hiervoor een bouwer en bevlogen boegbeeld die de richting en koers uitstraalt rondom integrale aanpak van dienstverlening met daarbij oog voor de verschuivende rol van de gemeente. Daarnaast wordt nadrukkelijk van het afdelingshoofd verwacht dat deze de aanjager is van het te ontwikkelen dienstverleningsconcept. Hierbij is sturing op houding en gedrag van medewerkers een zeer belangrijke insteek.  Integraal werken, kwaliteitsdenken en omgevingsbewustzijn zijn daarbij kernbegrippen hetgeen zich vertaald in resultaat-, klant- en bovenal samenwerkingsgericht.  Weet medewerkers te inspireren en te coachen met nadrukkelijk oog voor de te behalen resultaten, de borging ervan en het te behalen rendement.
 
Specifieke competenties afdelingshoofd dienstverlening
  • Klantgerichtheid
  • Visie op dienstverlening (ontwikkelen en uitdragen)
  • Kwaliteitsgerichtheid
  • Omgevingsbewustzijn
  • Coachend leiderschap met zakelijke focus op te behalen resultaat
  • Verandermanager
  • Ervaring met programmatisch werken
  • WO of vergelijkbaar werk- en denkniveau


Informatie procedure


Reacties op deze functie graag vóór woensdag 10 augustus 2016.  

Contactinformatie


Wil je meer informatie over de functie en/of procedure? Neem contact op met Carelien Liebrecht, 073-7370115 of 06- 21 29 76 33 of mail via carelien.liebrecht@geerts-partners.nl.  
 
Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie