Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Vacature - Afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed

Terug naar overzicht


Publicatiedatum: 28-05-2015
Locatie: s-Hertogenbosch


Deze vacature is inmiddels succesvol ingevuld!

Functieomschrijving


Afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed (m/v)

(36 uur)

 

1.         De organisatie

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een moderne organisatie. Van de 1361 medewerkers werken er 948 in het transparante Stadskantoor, waar iedereen van hoog tot laag een flexplek heeft. Ook de andere gebouwen hebben een inspirerende werkomgeving.

 

Kenmerkend voor de organisatie is dat men gericht is op de burger. Er heerst een klimaat met veel verantwoordelijkheid en vrijheid, waarbij initiatieven en creativiteit worden gestimuleerd. Ook is er veel ruimte op individueel niveau om te bepalen hoe of waar je werkt, ook om werk en zorg te combineren en om je ideeën te verwezenlijken.

 

De afgelopen jaren is er daarom geïnvesteerd in digitalisering, in een eigentijds gebouw en een comfortabele maar ook duurzame inrichting van de werkplekken.

 

Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch (www.s-hertogenbosch.nl) is veel informatie terug te vinden over de organisatie en haar cultuur. Hier treft u onder andere de documenten ‘Het bedrijfsconcept’ en ‘het geheim van ’s-Hertogenbosch’ aan.

 

 

2.         De afdeling Maatschappelijk Vastgoed

 

De afdeling Maatschappelijk Vastgoed is een afdeling binnen de sector Stadsbedrijven. De afdeling is in 2012 nieuw gevormd uit twee bestaande organisatieorganisatieonderdelen, afkomstig uit zowel het bedrijven als het sociaal-maatschappelijke domein. Met het vormen van de deze afdeling is een derde deel van de gemeentelijke vastgoed-taken gecentraliseerd. Dat is terug te zien in de samenstelling van de afdeling, de afdeling kent medewerkers met een technische achtergrond uit de bouwpraktijk en ook medewerkers met een beleidsachtergrond in het sociale domein. De afdeling telt ongeveer 20 medewerkers.

 

De medewerkers van de afdeling houden zich bezig met het optimaal huisvesten van partijen, instellingen en verenigingen in de stad middels beleid, bouwmanagement, onderhoud en de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ongeveer 400 objecten en 250 kunstwerken en monumenten in haar portefeuille. De afdeling heeft ongeveer 150 objecten in eigendom. De afdeling heeft een belangrijke rol richting het bestuur als het gaat om advisering over de ontwikkelingen binnen het domein van maatschappelijk vastgoed.

 

 

3.         Uitdagingen voor de afdeling Maatschappelijk Vastgoed

 

De afdeling Maatschappelijk Vastgoed is een afdeling in ontwikkeling. Dit brengt stevige uitdagingen met zich mee, zowel op bestuurlijk- en strategisch niveau als ook op management- en vakinhoudelijk terrein.

 

Op bestuurlijk niveau is onder andere de ambitie uitgesproken om zoveel als mogelijk initiatieven van inwoners en bedrijven te kunnen ondersteunen met het aanwezige maatschappelijk vastgoed. Onder andere het (laagdrempelig) kunnen inzetten van wijkaccommodaties ter facilitering van initiatieven uit de wijken is een speerpunt van het bestuur. Het maatschappelijk rendement van het gemeentelijk vastgoed mag vergroot worden. Dit vraagt een proactieve, externe oriëntatie van de afdeling. Het doet  een beroep op de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de medewerkers van de afdeling. Ook is er de wens geuit om vanuit een één-loket-gedachte de bedrijven en initiatieven die van belang zijn te kunnen bedienen wanneer zij een huisvestingsvraagstuk hebben. Dit vraagt een integrale benadering van Maatschappelijk Vastgoed, het Grondbedrijf, Economie en de BIM (Bossche Investeringsmaatschappij).

 

Op strategisch gebied is het ontwikkelen van een gedragen visie op het gebied van maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch een belangrijk speerpunt. Deze visie wordt op dit moment ontwikkeld en zal gereed zijn als het nieuwe afdelingshoofd aantreedt. Het dient een kader te bieden voor de positionering van de afdeling binnen de gemeentelijke organisatie en houvast te geven voor de koers voor de komende jaren voor de afdeling en haar medewerkers.

 

Op het gebied van management liggen er verschillende uitdagingen. De verdere professionalisering van de werkwijze van de afdeling is een belangrijk thema. Controle op en in projecten is hierbij belangrijk, maar ook het bevorderen van samenwerken (binnen de eigen afdeling en tussen de afdeling en andere organisatieonderdelen) en de externe oriëntatie van de afdeling dient te worden gestimuleerd. Daarnaast dient er in de afdeling aandacht te worden besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Van het afdelingshoofd wordt verwacht dat hij of zij het nemen van eigen verantwoordelijkheid stimuleert.

 

Vakinhoudelijk zijn de professionals van de afdeling ook in ontwikkeling. Met name de vertaling van de sterk toegenomen externe oriëntatie naar ieders eigen vakgebied is een uitdaging die energie oplevert. Men wil hier graag mee verder. Aandacht voor de personele ontwikkeling is hierbij belangrijk, zowel op alle vakinhoudelijke gebieden (exploitatie, onderhoud, bouwmanagement en beleid) als op persoonlijk vlak. 

 

 

4.         Uitdagingen voor het nieuwe afdelingshoofd

 

De afdeling moet haar positie innemen in de organisatie, vanuit ondernemend handelen en een herkenbare professionaliteit als vastgoeddeskundige wil zij ‘aan de bal’ komen. Hier hoort ook het tot stand brengen van een constructieve, effectieve wijze van samenwerken met de verantwoordelijke portefeuillehouder(s) binnen het college. Er ligt binnenkort een visiedocument over Maatschappelijk Vastgoed binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch klaar. Het nieuwe afdelingshoofd gaat samen met de medewerkers deze visie vertalen naar concrete operationele doelstellingen voor de afdeling.

Het afdelingshoofd kan aan de slag met het team! Onder ander door het stimuleren van talenten en het sparren over ieders persoonlijke mogelijkheden en uitdagingen.

 

 

5.         Functie-inhoud

 

Van het nieuwe afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed verwachten wij dat hij of zij:

 

 • In hoge mate politiek-bestuurlijk sensitief is, weet de verbinding tussen het bestuur en de afdeling te maken.
 • Een visie op het werkterrein heeft en prioriteiten stelt.
 • Inspirerend en ontwikkelgericht als manager naar de medewerkers optreedt. Hij of zij heeft het vermogen om professionele ontwikkeling onder medewerkers te stimuleren.
 • Met energie de afdeling op de kaart kan zetten.
 • Betrouwbaar en integer is.
 • Een communicatief vaardige netwerker is en een goed netwerk weet aan te leggen en te onderhouden.
 • De huidige ontwikkelingen op een vernieuwende manier oppakt.
 • Op een hoog abstractieniveau kan schakelen, boven de materie kan staan en vanuit een kundige analyse oplossingsgericht kan werken.
 • Een verfrissende aanpak heeft met een eigen stijl, waarbij de manager mensen weet te inspireren.
 • het vermogen heeft om mensen aan te spreken op hun houding en gedrag.

 

 

 1. 6.         Persoonlijk profiel van het nieuwe afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed

 

a.    Wie zoeken wij?

 

U bent een sociaal vaardig en energiek persoon. U bent zeer goed in staat om relaties met interne en externe partijen aan te gaan, waarbij deze relaties u ook helpen om uw doelen te bereiken. U beschikt over een hoge ‘gunfactor’. U straalt een positieve energie uit, heeft oog voor de realiteit, maar kan ook een ‘verleidend perspectief’ creëren voor betrokkenen. Mensen zijn graag in uw nabijheid en raken geïnspireerd van u.

 

U praat met passie over de onderwerpen waar u mee te maken heeft en overtuigd betrokkenen zowel op inhoud als op inspiratie. De medewerkers van uw afdeling herkennen in u een betrouwbare, integere en consequente manager, waarbij u oog heeft voor talenten en weet hoe u de ontwikkeling van talenten kunt stimuleren. U weet drempels te verlagen en creëert een werkklimaat waarin medewerkers zich vrij voelen om nieuwe initiatieven en werkwijzen te ontvouwen.

 

U bent een resultaatgerichte onderhandelaar en kan snel schakelen om de gestelde doelen te kunnen bereiken. U stimuleert snel handelen en ondernemend denken! Ook het vieren van successen en het geven van trots, eigenheid en identiteit aan uw afdeling is een kenmerkende manier van werken voor u.

 

U geeft vertrouwen aan medewerkers en stimuleert eigen verantwoordelijkheid. Bestuurders werken graag met u, mede omdat u door uw inlevingsvermogen en analytische vaardigheden een uitstekend adviseur voor hen bent. U kunt positief kritisch optreden, waarbij u het niet schuwt om een andere mening te laten horen. U combineert uw authenticiteit met een gezonde dosis lef en besluitvaardigheid. 

 

 

b.    Het nieuwe afdelingshoofd  Maatschappelijk Vastgoed:

 

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Een vastgoedachtergrond is voor deze functie gewenst.
 • Heeft een gedegen ervaring in de overheid opgebouwd, de ‘techniek’ van een overheidsorganisatie is voor u gesneden koek.
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een visie op het relevante vakgebied (vastgoedontwikkeling en (complexe) bouwprojecten) en heeft daarbij ervaring met het vertalen hiervan naar de uitvoering.
 • Heeft ruime ervaring met het leidinggeven aan (hoogopgeleide) professionals en heeft een eigentijdse managementvisie.
 • Heeft van dichtbij ervaring met het werken met bestuurders, als (eind)verantwoordelijke en/of als adviseur.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met en kennis van de gemeente ’s-Hertogenbosch en haar omgeving.

 


 

7.         Wat biedt de Gemeente ‘s-Hertogenbosch?

 

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 6.201,- bruto per maand bedraagt (schaal 14 Car-Uwo). Daarnaast biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

8.         Sollicitatie en meer informatie

 

U kunt voor meer informatie over de functie en de procedure contact opnemen met de heer Sander Geerts, bereikbaar op het telefoonnummer 06-51922098 of mailen met sander.geerts@geerts-partners.nl.

Uw sollicitatie (brief en c.v.) kunt u uiterlijk maandag 18 mei 2015 mailen naar info@geerts-partners.nl,  t.n.v. de heer drs. S.E. Geerts, met als onderwerp ‘sollicitatie afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed gemeente ‘s-Hertogenbosch’. De gespreksronde bij Geerts & Partners staat gepland op 20, 21 en 22 mei 2015. De 1e gespreksronde bij de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt ingepland op 28 en/of 29 mei 2105 (onder voorbehoud).

 Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie