Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Vacature - Gemeentesecretaris

Terug naar overzicht


Publicatiedatum: 16-02-2015
Locatie: Provincie Gelderland


Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente Overbetuwe (bijna 47.000 inwoners) op zoek naar een

Functieomschrijving


GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

(Fulltime)

 1          Wie zoeken wij?

Wij zoeken een inspirerende verbinder met LEF!

Natuurlijk bent u een vastberaden leider en staat u bekend om de manier waarop u omgaat met mensen: empathisch, met oog voor persoonlijke groei en ontwikkeling van talent. Vanzelfsprekend heeft u ook een geweldige drive en oog voor resultaat.  Uw gevoel voor verhoudingen laat u nooit in de steek. Alleen al door uw verbindend vermogen en creativiteit bent u in staat om goed om te gaan met de krachtenvelden die er spelen rondom uw functie. U vindt dit uitdagend en vervult deze verantwoordelijke rol met verve. Daar waar nodig weet u  rust  te brengen, maar ook weet u beweging te managen. Daarbij kunt u relativeren en bent u zichtbaar voor de organisatie en haar omgeving. Uw optreden is overtuigend en u weet zaken gedaan te krijgen. U moedigt ambities aan en u heeft een hoge kwaliteitsnorm. Het is voor u als teamspeler genieten wanneer u anderen in staat stelt om te kunnen scoren. Mede dankzij uw flinke dosis energie blijft u  inspireren, ook wanneer de druk toeneemt!

U durft  zelf en vraagt anderen om buiten de kaders te kijken en te denken en heeft het lef om vastberaden voor een nieuwe koers te kiezen. Authentiek gedrag en doortastendheid typeren u. U durft los te laten en geeft mensen vertrouwen. U bent een boegbeeld voor uw organisatie, u ben trots op de successen die geboekt worden en draagt dit uit.

Vanzelfsprekend bent u van dichtbij bekend met de functie van gemeentesecretaris. Stevige ervaring op managementniveau binnen de gemeentelijke overheid en relevante ervaring met organisatieontwikkelingsprocessen is een must. De veranderende rol van de overheid is iets wat u bezig houdt, u kunt hier richting aan geven. Een academisch werk- en denkniveau is vereist.

Ertoe doen! Daar gaat het u om: voor de samenleving en voor de medewerkers.

 

2          Over de organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Overbetuwe staat goed op de kaart. De organisatie heeft een periode van doorontwikkeling achter de rug en is klaar voor de volgende stap. De organisatie is ‘plat’: een compact directieteam, bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering. Zij staan in directe lijn met de 13 teams, georganiseerd op vakdeskundigheid. Ieder team wordt aangestuurd door een teammanager. Daarnaast is er een compacte staf, met planning & control en bestuurs- en organisatieadvies.

Binnen de organisatie werken ruim 300 medewerkers. Op de website van de gemeente treft u een recent organogram aan.

Persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling zijn belangrijke speerpunten van de organisatie. Belangrijke ambities zijn het zo laag mogelijk in de organisatie wegleggen van verantwoordelijkheden en het stimuleren van een hoge mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Onder andere het streven naar resultaatgerichter werken en het werken met competentiemanagement ondersteunen dit. De huidige teammanagers creëren  vooral de randvoorwaarden en geven invulling aan hun rol van opdrachtnemer naar de directie.

In de organisatie werkt men op een informele wijze samen, waarbij kwaliteitsbewustzijn hoog in het vaandel staat: zaken moeten goed voor elkaar zijn. In de regio staat Overbetuwe bekend als samenwerkingsgericht en professioneel. Deze goede kanten van de organisatie kunnen worden uitgebouwd!

Daartegenover staat aan aantal uitdagingen, waarvoor de nieuwe gemeentesecretaris de handen uit de mouwen mag gaan steken. Daarover leest u verderop in dit profiel meer.

 

3          Rolverdeling directie

Sinds juli 2014 werkt de gemeente Overbetuwe met een tweehoofdige directie. Vanzelfsprekend is de gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De directeur bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris over de geleverde prestaties van de organisatie. De directeur bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringaspecten (de ‘PIOFACH’-taken) en geeft hiërarchisch leiding aan de teammanagers.

De gemeentesecretaris heeft een agenda waarin weinig tot geen operationele werkzaamheden staan. Hij creëert de ruimte om zich blijvend te kunnen oriënteren op de kwaliteit van het samenspel bestuur-organisatie en de externe ontwikkelingen binnen de context van de gemeente Overbetuwe. Daarnaast stuurt hij op de kwaliteit van de geleverde prestaties door de organisatie en de tevredenheid van alle betrokkenen over deze prestaties. Gezamenlijk is het directieteam opdrachtnemer van het college van B&W en opdrachtgever aan de ambtelijke organisatie. Hierin trekken de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering als een ‘hecht team’ samen op.

 

4          De handen uit de mouwen!

De gemeente Overbetuwe is niet klaar met ontwikkelen. Veel zaken lopen goed, maar er is ook een aantal uitdagingen te benoemen waar de nieuwe gemeentesecretaris zijn tanden in moet gaan zetten. De organisatie kent twee gezichten: een goede, solide organisatie die levert wat men afspreekt. Aan de andere kant een organisatie waarin het soms ontbreekt aan trots, waarin bij tijd en wijle ook het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen in de organisatie ontbreekt. Zelfbewust en Coöperatief  zijn sleutelwoorden: het streven is om deze begrippen in de handelswijze van de organisatie en haar medewerkers te incorporeren. Het durven nemen van aanvaardbare risico’s mag vaker voorkomen, waarbij het kan dat er eens iets fout gaat: van elkaar leren doordat er met lef wordt gewerkt.  

De dialoog tussen management en directie mag nog meer op gang komen, ook om de samenwerking tussen de teams onderling en tussen de directie en  het management te versterken. Het optimaliseren van de samenwerking tussen raad-college-ambtelijke organisatie is daarnaast een belangrijke opgave. Ook het verder ontwikkelen van de constructieve samenwerking met de griffie speelt hierbij een rol.

Dit zijn vooral ‘interne’ uitdagingen, die voor de nieuwe gemeentesecretaris een hoge prioriteit hebben. Extern speelt daarnaast een aantal andere belangrijke uitdagingen: de veranderende rol van de overheid, de grote uitdagingen in deze tijd die op de gemeenten af komen en de sterke behoefte van de gemeente Overbetuwe om de samenwerking in de regio uit te bouwen. Bij al deze uitdagingen toont u inspirerend leiderschap met visie en durf!

 

5          Functietaken

De gemeentesecretaris/algemeen directeur:

 • Is verantwoordelijk voor de ondersteuning, het informeren en de advisering van het college van B&W.
 • Overlegt met de griffier over de (procedurele) afstemming tussen het college van B&W en de gemeenteraad.
 • Geeft direct leiding aan de directeur bedrijfsvoering en de staf.
 • De gemeentesecretaris/algemeen directeur is bestuurder in de zin van de WOR
 • Draagt zorg voor een ‘brugfunctie’ tussen bestuur en ambtelijke organisatie.
 • Initieert en stimuleert de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen.
 • Weet een positie te realiseren en te benutten in zowel het interne- als het externe krachtenveld (regionaal).
 • Oriënteert zich op en participeert in (boven)regionale samenwerkingen en initiatieven.
 • Initieert gemeente-brede visievormende projecten en bestuursopdrachten.
 • Draagt zorg voor het uitdragen van een ‘boegbeeld’-functie.
 • Bewaakt rollen en verhoudingen.

 

6          Over de gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe ligt in Gelderland en vormt met bijna 47.000 inwoners de kern van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Dit betekent ruimte, rust én bedrijvigheid middenin de Betuwe.

Het oostelijk deel van de gemeente is een dynamisch gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Een gebied waar veranderingen zich relatief snel opvolgen met functies voor de gehele stadsregio, zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. Het westelijk deel van de gemeente is een gebied met een meer landelijk karakter.

Alle denkbare voorzieningen zijn binnen handbereik. De uitstekende bereikbaarheid (onder andere een NS-Station in Elst) maakt Overbetuwe tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Ook worden de komende jaren nog honderden woningen gebouwd.

De gemeente Overbetuwe bestaat uit elf kernen. Dit zijn Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg-Homoet en Zetten.

 

7          Wat biedt de gemeente Overbetuwe

Als eerste het volgende: een wereldbaan, waarbij u wordt uitgedaagd in een ambitieuze omgeving om het maximale uit uzelf te halen en te leren! Daarnaast biedt de gemeente Overbetuwe de volgende arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 16. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het bruto salaris op jaarbasis, inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering en uitgaande van een 36-urige werkweek, maximaal circa € 102.000,-. Daarnaast biedt de gemeente een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

8          Informatie en sollicitatie

Geerts & Partners begeleidt de procedure in opdracht van de gemeente Overbetuwe. U kunt voor meer informatie over de functie en de procedure contact opnemen met de heer Sander Geerts, bereikbaar op het telefoonnummer 06-51922098 of mailen met sander.geerts@geerts-partners.nl

Uw sollicitatie (brief en c.v.) kunt u mailen naar info@geerts-partners.nl,  t.n.v. de heer drs. S.E. Geerts, met als onderwerp ‘sollicitatie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe’. Reageren kan t/m vrijdag 20 maart 2015. De eerste selectiegesprekken bij Geerts & Partners zijn gepland op 30 en 31 maart en 1 april 2015. De sollicitatiegesprekken bij de gemeente Overbetuwe staan gepland op 10 en 16 april 2015. 

 

 Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie