Geerts & Partners
U kunt ons bereiken op 073 73 70 115
Menu

Vacature - Bureauhoofd Beheer & Programmering

Terug naar overzicht


Publicatiedatum: 17-11-2014
Locatie: s-Hertogenbosch


Geerts & Partners is in opdracht van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch op zoek naar een

Functieomschrijving


                                        Bureauhoofd Beheer & Programmering (m/v)

(36 uur)

 

 1.         De gemeente ‘s-Hertogenbosch

Met haar 137.500 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische stad. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie, om haar Bourgondische levendigheid. De afgelopen decennia ook meer en meer om haar moderne, dynamische en bedrijvige karakter. Een stad met een sterke identiteit. Ook opgebouwd vanuit haar functie als hoofdstad van Brabant. Een ontmoetingsstad bij uitstek. Met een centrumfunctie in een economisch belangrijke regio, een sportieve en culturele uitstraling en een rijke schakering aan bedrijven.

Kenmerkend is de aanwezigheid van het karakteristieke water in de stad, de Binnendieze, de Zuid Willemsvaart, de Dommel en de Aa. De stad is omgeven door prachtige stukjes natuur, zoals het Bossche Broek en de Gement, die zorgen voor een prettig leefklimaat en een groene oase te midden van stedelijkheid.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch trekt jaarlijks bijna 1,8 miljoen toeristen naar de stad. Niet alleen toeristen, ook veel bedrijven voelen zich aangetrokken door de sfeer en de ligging, zoals blijkt uit de meer dan 100.000 arbeidsplaatsen die de stad herbergt.

In ’s-Hertogenbosch gaat het historische gepaard met moderne zakelijkheid, getuige de moderne toonaangevende projecten, zoals het paleiskwartier en kastelenproject de Haverleij.

 

2.         De organisatie

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een moderne organisatie. Van de 1361 medewerkers werken er 948 in het transparante Stadskantoor, waar iedereen van hoog tot laag een flexplek heeft. Ook de andere gebouwen hebben een inspirerende werkomgeving.

Binnen de organisatie is er sprake van vertrouwen, men is open, informeel, betrokken en als team gericht op resultaat. Kenmerkend voor de organisatie is dat men gericht is op de burger.

Er heerst een klimaat met veel verantwoordelijkheid en vrijheid, waarbij initiatieven en creativiteit worden gestimuleerd. Ook is er veel ruimte op individueel niveau om te bepalen hoe of waar je werkt, ook om werk en zorg te combineren en om je ideeën te verwezenlijken.

De afgelopen jaren is er daarom geïnvesteerd in digitalisering, in een eigentijds gebouw en een comfortabele maar ook duurzame inrichting van de werkplekken.

Op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch (www.s-hertogenbosch.nl) is veel informatie terug te vinden over de organisatie en haar cultuur. Hier treft u onder andere de documenten ‘Het bedrijfsconcept’ en ‘het geheim van ’s-Hertogenbosch’ aan.

 

Organisatiestructuur:

3.         Het bureau Beheer & Programmering

Het bureau Beheer & Programmering valt onder de afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte, onderdeel van Stadsbedrijven. Naast het bureau Beheer & Programmering kent de afdeling Realisatie & Beheer Openbare Ruimte de bureaus Projectmanagement, Voorbereiding, Wijkbeheer & Toezicht, Geo-Informatie en het Bedrijfsbureau. In totaal werken er ongeveer 200 medewerkers voor de afdeling.

Het bureau Beheer & Programmering fungeert als de ‘schakelkast’ voor het beheer van de openbare ruimte. Het geeft zowel beleidsmatig als procesmatig concreet sturing op de efficiënte realisatie van de gewenste kwaliteit van beheer van de openbare ruimte . Strategisch stuurt het bureau op de planmatige realisatie van onderhoudsprojecten, al dan niet in combinatie met andere projecten en  de bereikbaarheid van de stad. Het bureau Beheer & Programmering telt 20 medewerkers. De medewerkers van het bureau zijn zeer betrokken en ook trots op de kwaliteit van de openbare ruimte in ’s-Hertogenbosch. De werkdruk wordt als hoog ervaren en men is bereid om elkaar te helpen.

4.         Uitdagingen voor het bureau Beheer & Programmering en de nieuwe leidinggevende

Het bureau Beheer & Programmering is afgelopen mei ontstaan uit een splitsing van één bureau naar twee bureaus (Projectmanagement en Beheer & Programmering). De komende periode kan het nieuwe bureauhoofd samen met de medewerkers van het bureau voortvarend aan de slag met een aantal uitdagingen:

Een belangrijke uitdaging is het bevorderen van de samenwerking met ander bureaus van de afdeling en met de collega’s van Stadsontwikkeling. De positie en de rol van het bureau mag worden verduidelijkt en steviger op de kaart worden gezet. Het bureau kan in haar rol als opdrachtgever groeien, waarbij er sprake is van zichtbaar inspirerend opdrachtgeverschap. De medewerkers van het bureau zijn gedreven op de inhoud en resultaatgericht. Daarbij ontstaat het risico dat de strategische oriëntatie uit het oog wordt verloren, hier ligt een ontwikkelopgave voor het bureau.

De komende periode moet ook het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte worden opgesteld. Met name het formuleren van duidelijke beleidsdoelstellingen met betrekking tot het Beheer Openbare Ruimte is van belang. Hierin wordt ook ingegaan op de programmering en de langere termijn planning.

Daarnaast heeft het bureau behoefte aan de uniformering van werkprocessen, op dit moment hebben de meeste werkprocessen nog een unieke, eigen werkwijze. Ook mag aandacht worden besteed aan capaciteitsmanagement, waarbij het reguleren van de werkdruk een speerpunt is. Ten slotte ligt er een mooie uitdaging in het oppakken van het thema Burgerparticipatie. Wat betekent dit voor één van de meest extern gerichte bureaus van de gemeente?

 

5.         Functieinhoud

a.         De nieuwe leidinggevende is verantwoordelijk voor:

*     Het vertalen van bestuurlijke wensen naar beleid;

*     Het aanmoedigen van de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling;

*     Het helder formuleren van de resultaten die van de medewerkers worden verwacht en het aangeven van de daarvoor beschikbare middelen/voorwaarden;

*     Het mede vormgeven aan het beleid van de afdeling en het op basis daarvan richting geven aan de beleidsontwikkeling op het terrein van het bureau;

*     Het vervullen van de intermediairfunctie tussen bestuur en het bureau;

*     Het vertegenwoordigen van het bureau naar marktpartijen (bedrijven, instellingen, andere overheden waarmee samengewerkt wordt of die anderszins klant van het bureau zijn) alsmede naar burgers;

 1 b.         Van de nieuwe manager verwachten wij dat hij of zij:

*    Een verfrissende aanpak heeft met een eigen stijl, waarbij de manager mensen weet te inspireren;

*    De huidige ontwikkelingen op een vernieuwende manier oppakt;

*    Binnen het MT en daarbuiten (ook richting bestuur) de positie inneemt om de visie op Behee te borgen en te bewaken;

*    Oog heeft voor de ontwikkeling van medewerkers en het beste uit hen weet te halen;

*    Ook het vermogen heeft om mensen aan te spreken op houding en gedrag;

*    De strategische doeleinden van de afdeling niet uit het oog verliest en zich niet beperkt tot de waan van de dag;

*    Faciliterend naar de medewerkers van het bureau is, mede door goed te luisteren en duidelijkheid te verschaffen;

*    Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk maakt en hiernaar handelt. Hij of zij spreekt de medewerkers van de afdeling hierop aan. De nieuwe manager geeft ruimte aan de medewerkers en stuurt op hoofdlijnen;

*    Niet van achter het bureau handelt, maar het gesprek opzoekt en gemakkelijk benaderbaar is;

*    De ambitie heeft om samen met de medewerkers van het bureau de komende jaren het bureau Beheer & Programmering op de kaart te zetten.

 

  1. 6.         Profiel van het nieuwe bureauhoofd Beheer & Programmering

a)    Het nieuwe bureauhoofd:

*     Beschikt over een HBO+/Academisch werk- en denkniveau;

*     Heeft ervaring met het leidinggeven aan professionals;

*     Heeft ruime ervaring opgebouwd binnen het werken in of voor overheidsorganisaties;

*     Heeft bij voorkeur (ook) kennis en ervaring opgebouwd binnen het domein ‘Beheer’, relevante ervaring binnen een grootstedelijke context is een pré;

*     U heeft ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke context, bestuurlijke advisering en bent sensitief ten aanzien van bestuurlijke prioriteiten;

*     Beschikt over het vermogen om strategisch (inhoud en proces) naar vraagstukken op het vlak van beheer en onderhoud te kijken;

*     Is in staat grote problemen klein te maken naar te zetten stappen en tussenresultaten;

*     Is zeer ervaren in het vertalen van beleid en tactiek naar dagdagelijkse operatie;

*     Heeft kennis van bedrijfsvoering op het terrein van Financiën, HRM en ICT om integraal management te kunnen uitoefenen.

 

b)    U herkent zich in de volgende persoonlijkheidsbeschrijving:

U bent ondernemend ingesteld en denkt in kansen en mogelijkheden. Zo kijkt u ook van nature naar uw medewerkers, u herkent het potentieel en stimuleert dit. U kunt snel schakelen en spreekt mensen aan op resultaten en gedrag, moedigt aan, maar u kunt daar waar nodig ook de confrontatie aangaan. Inspireren is uw natuurlijke manier van leidinggeven. U bent procesgericht en verbindend, daarbij bent u sterk gericht op de oplossing en het resultaat. U staat erom bekend dat u communicatief zeer sterk bent en dat u uw sterk ontwikkeld empatisch vermogen op een goede manier inzet. Daardoor maakt u vlot en gemakkelijk contact op ieder niveau. U bent open, oprecht en kordaat.

Als er sprake is van een hoge werkdruk of een hectische situatie, dan komen uw sterke analytische vaardigheden van pas bij het creëren van overzicht en oplossingsrichtingen. Daarbij bent u ook sterk reflectief ingesteld. U heeft een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen, kunt diplomatiek handelen, waarbij u het resultaat niet uit het oog verliest.

U heeft een positieve instelling en staat bekend als authentiek en energiek.

 

7.         Wat biedt de Gemeente ‘s-Hertogenbosch?

*      Afhankelijk van kennis en ervaring biedt de gemeente ‘s-Hertogenbosch een maximum salaris van € 5.105,00 bruto per maand gebaseerd op een 36-urige werkweek (salarisschaal 12);

*      De gemeente biedt naast de gebruikelijke rechtspositieregelingen (CAO Gemeenten) goede secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van het cafetariamodel, zoals variabele werktijdenregeling studiemogelijkheden, een fiets-privéregeling e.d.

 

8.         Sollicitatie en meer informatie

U kunt voor meer informatie over de functie en de procedure contact opnemen met de heer Sander Geerts, bereikbaar op het telefoonnummer 06-51922098 of mailen met sander.geerts@geerts-partners.nl.

Uw sollicitatie (brief en c.v.) kunt u mailen naar info@geerts-partners.nl,  t.n.v. de heer drs. S.E. Geerts, met als onderwerp ‘sollicitatie Bureauhoofd Beheer & Progammering gemeente ‘s-Hertogenbosch’. Reageren kan t/m donderdag 4 december 2014. De gesprekken bij Geerts & Partners zijn gepland op 8 en 9 december 2014. Terug naar overzicht


Contactgegevens
Kantoor Vught
Aloysiuslaan 2
5262 AH Vught

T073 73 70 115
Einfo@geerts-partners.nl

Kantoor Born (Limburg)
Kasteelhof 1
6121 XK Born

T073 737 0115
Einfo@geerts-partners.nl
Navigatie